Generalsekreterare Kristina Sparreljung

Med lång erfarenhet inom organisationen har Kristina idag det övergripande ansvaret för att leda och utveckla Hjärt-Lungfondens arbete.

Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Kristina Sparreljung tillträdde tjänsten som generalsekreterare den 1 oktober 2014 efter Staffan Josephsson. Som generalsekreterare vill Kristina öka fokus på forskning som nyckeln för att rädda fler liv och ge människor med hjärt-kärlsjukdom fler friska år.

Bakgrund och tidigare erfarenhet

Sedan 2003 har Kristina Sparreljung arbetat som insamlings- och marknadschef på Hjärt-Lungfonden och har under de åren bidragit till att öka Hjärt-Lungfondens utdelning till forskning om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.  

Min övertygelse är att forskning är nyckeln till att rädda fler liv

Sin bakgrund har Kristina inom utbildning, försäljning, insamling, marknadsföring och kommunikation. Hon har en DIHM Affärskommunikation, IHM master, LPU ledarskap Handelshögskolan i Stockholm och Executive MBA på Stockholms universitet. Som generalsekreterare leder hon den löpande förvaltningen av Hjärt-Lungfonden enligt de riktlinjer och anvisningar som sätts upp från styrelsen.

Kristina Sparreljung ingår i flera styrelser, bland annat i den ideella organinsationen Non Smoking Generation samt i World Heart Federation och The European Heart Network.

Kontakt

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden