Styrelsen ansvarar både för vår organisation och för förvaltningen av våra angelägenheter. Det är huvudmännen som utser Hjärt-Lungfondens styrelse.

Presentation av styrelsen

Här hittar du mer information om de personer som ingår i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Thomas Rolén, ordförande

Bor: Bromma/Stockholm Yrke/Titel: Kammarrättspresident Arbetar på:  Kammarrätten i Stockholm Utbildning: Jur. kand. 1985 Bakgrund och tidigare erfarenhet: Domarutbildning 1985-1990, Gunnar Lindhs adv. byrå 1991-1992, olika befattningar i Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 1992-2004, generaldirektör för Domstolsverket 2004-2008, president i Kammarrätten i Stockholm sedan 2008, med avbrott för att leda omorganisationen av polisen 2013-2014. Ordförande i Domarnämnden sedan 2011, bl.a. ledamot i styrelsen för Pensionsmyndigheten och Nordiska muséet. Hjärtefråga: Att som intresserad och engagerad i samhällsfrågor få möjlighet att delta i arbetet i en ideell organisation med syftet att ge människor längre och friskare liv är en förmån, särskilt när nära anhöriga drabbats av hjärt-lungsjukdomar.

Ledamöter

Johan Assarsson

Bor: Kalmar Yrke/Titel: VD Arbetar på: Inera AB Utbildning: Fil kand 1986 Bakgrund och tidigare erfarenhet: Byrådirektör och avdelningsdirektör i staten 1987-1991, departementssekreterare 1992, strateg och förvaltningschef inom region Skåne 1992-2001, landstingsdirektör 2001-2004, regiondirektör 2004-2011, särskild utredare 2011-2013, vd i Inera sedan 2013, vd sedan januari 2016,  ledamot i Hjärt-Lungfonden sedan 2013. Hjärtefråga: Jag är engagerad i samhällsfrågor i allmänhet och hälso- och sjukvårdsfrågor i synnerhet. Drivs av insikten att kunskap och engagemang inom dessa frågor, inte minst, inom hjärt och lungområdet gör stor skillnad.

Björn Lind

Bor: Stockholm Yrke/titel: Kapitalförvaltare Arbetar på: AMF Fonder Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm Bakgrund och tidigare erfarenhet: I princip hela min karriär har jag arbetat med kapitalförvaltning hos bl a hos SEB, Nordea och AMF. Hjärtefråga: sprida kunskap om ett sunt levnadssätt och på så sätt minska risker för hjärtsjukdomar men även andra sjukdomar.

Anna Nergårdh

Bor: Södermalm Yrke/Titel: Regeringens särskilda utredare av samordnad utveckling för god och nära vård.  Arbetar på: Regeringskansliet Utbildning: Specialistläkare i kardiologi och internmedicin. Disputerad vid Karolinska institutet.Bakgrund och tidigare erfarenhet: Läkarutbildning vid KI 1989-1995, leg läkare 1996, specialist i kardiologi och internmedicin 2002, doktorsexamen i medicin 2006 vid KI, verksamhetschef kardiologi Södersjukhuset 2006-2010, chefläkare Södersjukhuset 2010-2013, chefläkare SLL 2013-2015, chefläkare och biträdande landstingsdirektör SLL 2015-, för närvarande tjänstledig för regeringsuppdrag. Styrelseledamot Hjärt-Lungfonden sedan 2010.  Hjärtefråga: Att sträva mot bättre möjligheter att individualisera behandlingen vid hjärtsjukdom. Att genom forskning ta reda på vad som är bäst verksamt inte bara mot en sjukdom, utan för varje enskild patient är en hjärtefråga för mig. 

Gunnar Olsson

Bor: Göteborg och Stockholm Yrke/Titel: ”Styrelseproffs” och rådgivare inom Life Science/Biotech Arbetar på: Eget företag och i styrelser för små biotech bolag Utbildning: Specialistläkare i Internmedicin, Kardiologi och Pharmaceutical Medicine (UK), Docent i Kardiologi vid Karolinska Institutet. Medicine hedersdoktor vid Göteborgs Universitet.  Bakgrund och tidigare erfarenhet: Läkare vid Serafimerlasarettet och Danderyds sjukhus 1978-1989, senaste tjänst som biträdande överläkare/universitetslektor vid Medicinska Kliniken (Danderyds sjukhus/Karolinska Institutet). Olika positioner inom Astra/AstraZenecas forskningsorganisation fram till 2013, de sista 10 åren som forskningschef inom hjärta/kärl- och mag/tarm-sjukdomar inom Global R&D, AstraZeneca. Under åren 1998-2010 adjungerad professor inom kardiovaskulär läkemedelsutveckling vid Karolinska Institutet. Sedan 2013 konsult- och styrelseuppdrag inom Life Science/Biotech området. Styrelsemedlem i European Society of Cardiology. Medlem av Hjärtlungfondens styrelse sedan 2017. Hjärtefråga: Att stödja aktiviteter som bidrar till att sänka risken för hjärt/kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i världen.

Sofie Redzematovic

Bor: Stockholm Yrke/Titel: Lojalitetssamordnare Arbetar på: Hjärt-Lungfonden sedan 2007 Utbildning: Filosofie kandidatexamen från högskolan i Skövde samt utbildningar på IHM och Berghs School of Communication  Bakgrund och tidigare erfarenhet: Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med strategisk och taktisk marknadsföring. Är även språk- och beteendevetare. Hjärtefråga: Jag brinner för relationsmarknadsföring i alla dess former och motiveras av utmaningen att beröra människor och möta dem på deras villkor. Jag vill göra forskarna till hjältar.

Helena Stålnert

Bor: Stockholm Yrke: Kommunikationsrådgivare, Moderator. Styrelseuppdrag i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och Institutet för Mediestudier. Arbetar på: Stålnert Kommunikation AB Utbildning: Journalisthögskola Bakgrund och tidigare erfarenhet: vice vd och kommunikationsdirektör på SSAB och Saab AB. Ansvarig utgivare för Aktuellt, SVT, programledare, utrikeskorrespondent m.m. Även flera år på Veckans Affärer och Svenska Dagbladet.  Hjärtefråga: Vill bidra till fortsatt viktig forskning kring hur man förebygger, diagnosticerar och behandlar hjärt- och lungsjukdomar.

Ulrika Jakobsson

Bor: Stockholm Yrke/Titel: Projektledare Arbetar på: Hjärt-Lungfonden sedan 2014 Utbildning: Filosofie magisterexamen från Stockholms Universitet samt diplomutbildningar från Berghs School of Communication och Gestaltakademien. Bakgrund och tidigare erfarenhet: Över femton års erfarenhet av att arbeta med marknadsföring på strategisk och taktisk nivå. Hjärtefråga: Brinner för kommunikation som utgår från verkliga berättelser och berör människor. Efter många år på reklambyrå med i huvudsak kommersiella uppdrag är jag tacksam för att nu ha förmånen att arbeta med kommunikation som bidrar till forskning som minskar lidande och ger människor ett längre och friskare liv.