Presentation av styrelsen

Här hittar du mer information om de personer som ingår i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Thomas Rolén, ordförande

Bor: Bromma/Stockholm

Yrke/Titel: Generaldirektör för Domstolsverket

Arbetar på:  Domstolsverket

Utbildning: Jur. kand. 1985

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Domarutbildning 1985-1990, Gunnar Lindhs adv. byrå 1991-1992, olika befattningar i Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 1992-2004, generaldirektör för Domstolsverket 2004-2008, president i Kammarrätten i Stockholm sedan 2008, med avbrott för att leda omorganisationen av polisen 2013-2014. Ordförande i Domarnämnden sedan 2011, bl.a. ledamot i styrelsen för Pensionsmyndigheten och Nordiska muséet.

Hjärtefråga: Att som intresserad och engagerad i samhällsfrågor få möjlighet att delta i arbetet i en ideell organisation med syftet att ge människor längre och friskare liv är en förmån, särskilt när nära anhöriga drabbats av hjärt-lungsjukdomar.

Ledamöter

Björn Savén

Bor: London

Yrke/Titel: Grundare av det som är nu IK Partners

Arbetar på: IK Partners, London

Utbildning: Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm (1972) och Master of Business Administration vid Harvard University i USA (1976).

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Gulf Oil 1972–1974 och Esselte 1976–1988. Grundade 1988 IK Investment Partners, som bedrevs som en del av S-E-Bankens investmentbank Enskilda Securities fram till 1993.

Hjärtefråga: Prevention av hjärt- och lung-problem

Anders Tegnell

Bor: Område Linköping

Yrke/titel: Senior expert

Arbetar på: Folkhälsomyndigheten

Utbildning: Läkare, Doktorsexamen, Masterexamen

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Klinisk infektionsläkare. Olika uppdrag på Socialstyrelsen bland annat chef för smittskydd och senare kunskapsstyrning. Olika uppdrag på Folkhälsomyndigheten bland annat chef Beredskap, övervakning datahantering och vaccinfrågor. Flera internationella uppdrag.

Hjärtefråga: Jämlik hälsa

Björn Lind

Bor: Stockholm

Yrke/titel: Kapitalförvaltare

Arbetar på: AMF Fonder

Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm

Bakgrund och tidigare erfarenhet: I princip hela min karriär har jag arbetat med kapitalförvaltning hos bl a hos SEB, Nordea och AMF.

Hjärtefråga: sprida kunskap om ett sunt levnadssätt och på så sätt minska risker för hjärtsjukdomar men även andra sjukdomar.

Carola Lemne

Bor: Stockholm

Yrke/Titel: Styrelseordförande

Arbetar på: Internationella Engelska Skolan och Ung företagsamhet Sverige

Utbildning: Legitimerad läkare 1985, medicine doktor och är sedan 1998 docent i klinisk hypertoniforskning vid Karolinska institutet.

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Medicinsk chef/Klinisk forskningschef Pharmacia Upjohn, 1993–2000, vd (sjukhuschef) Danderyds sjukhus AB, 2000–2008,  vd och koncernchef Praktikertjänst, 2008–2014, ordförande för Uppsala universitets konsistorium, 2013–2017, vd Svenskt Näringsliv 2014–2018. Carola Lemne arbetar nu främst med styrelsearbete och är styrelseordförande i Ung Företagsamhet Sverige, och Internationella Engelska Skolan AB. Hon är vice ordförande i IRLAB AB och styrelseledamot i Arjo AB, och Terveystalo OY. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag bland annat i Getinge AB, Apoteket AB, Stiftelsen för Strategisk Forskning, MEDA AB och Investor AB. Lemne är ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse sedan 2022.

Hjärtefråga:  Jag brinner särskilt för att resultaten av excellent forskning så snabbt som möjligt skall omsättas i excellent vård till patienternas nytta.

Gunnar Olsson

Bor: Göteborg och Stockholm

Yrke/Titel: ”Styrelseproffs” och rådgivare inom Life Science/Biotech

Arbetar på: Eget företag och i styrelser för små biotech bolag

Utbildning: Specialistläkare i Internmedicin, Kardiologi och Pharmaceutical Medicine (UK), Docent i Kardiologi vid Karolinska Institutet. Medicine hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. 

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Läkare vid Serafimerlasarettet och Danderyds sjukhus 1978-1989, senaste tjänst som biträdande överläkare/universitetslektor vid Medicinska Kliniken (Danderyds sjukhus/Karolinska Institutet). Olika positioner inom Astra/AstraZenecas forskningsorganisation fram till 2013, de sista 10 åren som forskningschef inom hjärta/kärl- och mag/tarm-sjukdomar inom Global R&D, AstraZeneca. Under åren 1998-2010 adjungerad professor inom kardiovaskulär läkemedelsutveckling vid Karolinska Institutet. Sedan 2013 konsult- och styrelseuppdrag inom Life Science/Biotech området. Styrelsemedlem i European Society of Cardiology. Medlem av Hjärtlungfondens styrelse sedan 2017.

Hjärtefråga: Att stödja aktiviteter som bidrar till att sänka risken för hjärt/kärlsjukdom, den vanligaste dödsorsaken i världen.

Anna Omstedt

Bor: Stockholm

Yrke/Titel: VD

Arbetar på: MedUniverse

Utbildning: Civilekonom, Industriell produktion och Industriell ekonomi på Handelshögskolan

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Medgrundare av Tasteline, 1999 - 2007, vice vd Svenska Dagbladet digitala medier, 2007-2009, vd MedUniverse, 2009-pågående. Anna Omstedt sitter också med i styrelsen för Praktikertjänst och Hemfrid. Hon har tidigare haft styrelseuppdrag för Sportamore, Sveriges Radio, Forum för Välfärd och Stockholm School of Entrepreneurship. Omstedt startade även 2009 Pokerface, ett nätverk för kvinnliga entreprenörer.  Omstedt är ledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse sedan 2019.

Hjärtefråga: Jag har två hjärtefrågor, dels att alla patienter ska få tillgång till rätt vård, dels att fler kvinnor startar och äger i bolag.

Helena Stålnert

Bor: Stockholm

Yrke: Kommunikationsrådgivare, Moderator. Styrelseuppdrag i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och Institutet för Mediestudier.

Arbetar på: Stålnert Kommunikation AB

Utbildning: Journalisthögskola

Bakgrund och tidigare erfarenhet: vice vd och kommunikationsdirektör på SSAB och Saab AB. Ansvarig utgivare för Aktuellt, SVT, programledare, utrikeskorrespondent m.m. Även flera år på Veckans Affärer och Svenska Dagbladet. 

Hjärtefråga: Vill bidra till fortsatt viktig forskning kring hur man förebygger, diagnosticerar och behandlar hjärt- och lungsjukdomar.

Susanne Klofsten (arbetstagarrepresentant)

Bor: Saltsjöbaden

Yrke/Titel: Kommunikationsansvarig, SCAPIS

Arbetar på: Hjärt-Lungfonden

Utbildning: Berghs School of Communication, Poppius journalistskola

Bakgrund och tidigare erfarenhet: Omvärldsanalytiker Bonnier Informations Services, skribent Näringslivets EU-Fakta, informationschef samt Corporate Relations manager Handelshögskolan i Stockholm, skribent och rådgivare Familjen Hans Rausing, egen konsultverksamhet inom kommunikationsstrategi och PR med uppdrag inom hållbarhet, entreprenörskap och forskning. Skrivit fem böcker på uppdrag.

Hjärtefråga: Att samla in mer pengar till hjärt-lungforskning, så att fler får leva längre och leva friskare.

Prins Daniel

H.K.H. Prins Daniel är sedan 2014 hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Prins Daniel har ett stort engagemang för frågor rörande forskning och hälsa, samt Hjärt-Lungfondens verksamhet.

Prins Daniel delar årligen ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor samt ”Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare” på sex miljoner kronor.