H.K.H. Prins Daniel visar sitt stöd

H.K.H. Prins Daniel är hedersledamot i Hjärt-Lungfondens styrelse och dessutom varmt engagerad i fondens arbete med att samla in och dela ut pengar till banbrytande svensk hjärt-lungforskning.

Prins Daniel är sedan år 2014 hedersordförande i Hjärt-Lungfonden.

Foto Linda Broström

I ett samtal till Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung skickar H.K.H. Prins Daniel en hälsning och tanke till alla som lever med en hjärt-lungsjukdom och som därmed är extra utsatta i denna oroliga tid. Prinsen vill även skicka ett tack till de givare som bidrar till den livsviktiga forskningen för hjärt-lungsjukdomar.

- Coronaviruset har påverkat livet för alla i Sverige och världen. Inte minst för er som lever med hjärt-lungsjukdom. Vi vet att ni är extra utsatta och därmed riskerar att bli allvarligt sjuka om ni blir smittade. Jag tänker mycket på er alla just nu och känner med den oro det väcker hos många, säger H.K.H. Prins Daniel.

Hjärt-lungsjukdom

I Sverige lever 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar personer med lungsjukdom, hjärtsjukdom och diabetes att vara särskilt försiktiga då de kan vara extra utsatta för risk om de blir smittade av coronaviruset.

- Det betyder mycket för oss att Prins Daniel skickar en hälsning och visar sitt engagemang till alla som är extra utsatta när corona sprider sig över landet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.