Verksamhets­berättelse

– inklusive årsredovisning 2022

Collage med människor med Hjärt-Lungfondens logotyp.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos och idag är vår vision en värld fri från hjärt- och lungsjukdomar.

Forskning är vår metod

Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi har sedan starten haft forskning som vårt centrala instrument i kampen mot de stora folksjukdomarna.

Beställ material om hjärt-lungsjukdom

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdom. Du kan beställa våra skrifter och rapporter kostnadsfritt.

Beställ material