Verksamhets­berättelse

– inklusive årsredovisning 2022

collage med svartvita bilder av människor
Collage med människor med Hjärt-Lungfondens logotyp.

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos och idag är vår vision en värld fri från hjärt- och lungsjukdomar.

Forskning är vår metod

Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi har sedan starten haft forskning som vårt centrala instrument i kampen mot de stora folksjukdomarna.

Hjärt-Lungfondens alla sjukdomsskrifter

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdomar. Här kan du beställa skrifter, affischer och rapporter kostnadsfritt.

Beställ här