Verksamhets­berättelse

– inklusive årsredovisning 2021

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos och idag är vår vision en värld fri från hjärt- och lungsjukdomar.

Forskning är vår metod

Vi samlar in pengar till vetenskapligt utvald hjärt- och lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse för att ge fler ett längre och friskare liv. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi har sedan starten haft forskning som vårt centrala instrument i kampen mot de stora folksjukdomarna.

Beställ material

Vi har ett omfattande material om hjärt-lungsjukdom. Du kan beställa våra skrifter och rapporter kostnadsfritt.

Beställ material