Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning för att ge människor ett längre och friskare liv. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige finansieras av oss.

Ikon för Hjärt-Lungfondens roll

Så fördelas forskningsanslagen

Varje år söker ett stort antal framstående forskare pengar hos Hjärt-Lungfonden. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa hur forskningsanslagen fördelas.

Läs vår verksamhetsberättelse
SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS
Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Forskningsrådet

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet
Två forskare tittar på röntgenbilder

Så används din gåva

Din gåva går till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård.

Se vad du bidrar till