På Hjärt-Lungfonden arbetar vi med att samla in pengar till svensk hjärt-, kärl- och lungforskning.

Gåvorna kommer i huvudsak från privatpersoner, företag och stiftelser. Vår styrelse beslutar om utdelning av forskningsanslagen utifrån rekommendationer från forskningsrådet.

Utöver det viktiga insamlingsarbetet sprider vi kunskap och driver påverkan baserat på forskningens resultat. Med satsningen på preventionsfrågor och intressepolitiskt påverkansarbete vill vi bidra till ett samhälle där det är lätt att leva hälsosamt.

Det vi gör på Hjärt-Lungfonden handlar helt enkelt om att ge människor längre och friskare liv.

Ikon för Hjärt-Lungfondens roll

Så fördelas forskningsanslagen

Varje år söker ett stort antal framstående forskare pengar hos Hjärt-Lungfonden. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa hur forskningsanslagen fördelas.

Läs vår verksamhetsberättelse
SCAPIS

SCAPIS – En världsunik studie

Vem är frisk och vem bär på risk? Vår största forskningssatsning heter SCAPIS, och vi är studiens huvudfinansiär.

Mer om SCAPIS
Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Forskningsrådet

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet
Två forskare tittar på röntgenbilder

Så används din gåva

Din gåva går till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård.

Se vad du bidrar till