Vi samlar in och delar ut pengar till utvald hjärt- och lungforskning för att ge människor ett längre och friskare liv. Vi arbetar också för att sprida kunskap och driva påverkan baserat på forskningens resultat.

Huvuddelen av den oberoende forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet i Sverige finansieras av oss.

Kunskapsbanken SCAPIS ger forskarna livsviktiga svar

Att kunna förutse risk hos en person som verkar frisk - och förhindra sjukdom. Mer än 30 000 personer har hälsoundersökts.

Läs mer om SCAPIS

Så fördelas forskningsanslagen

Varje år söker ett stort antal framstående forskare pengar hos Hjärt-Lungfonden. I vår verksamhetsberättelse kan du läsa hur forskningsanslagen fördelas.

Läs vår verksamhetsberättelse

Forskningsrådet

Landets främsta experter och forskare inom hjärt-lungområdet samlas årligen och föreslår anslagsfördelningen.

Om Forskningsrådet

Så används din gåva

2021 delade vi ut 333 miljoner till forskningen. Din gåva går till forskning som leder till bättre diagnostik, behandling och vård.

Majoriteten till klinisk forskning