Vilka sjukdomar arbetar ni med?

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Det handlar till exempel om hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, medfödda hjärtfel, stroke, astma och KOL. På hemsidan kan du läsa mer om sjukdomarna.