Nyhetsarkiv

"Vi behöver undersöka flera livsstilsfaktorer samtidigt"

Nyligen samlade Hjärt-Lung­fonden aktuella forskare för att under en dag prata om hälsa och levnadsvanor kopplat till hjärt-lungsjukdomar, ett område som står bakom den största nedgången av dödsfall de senaste 30 åren.

Molekylär forskning kan hjälpa en halv miljon KOL-drabbade

Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor tilldelas lungforskaren Åsa Wheelock. Genom att studera lungor på molekylär nivå hoppas hon kunna dela in KOL-patienter i underkategorier, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000 - 700 000 svenskar som lever med KOL.

Beställ minnesgåvor i tid

På torsdag är det Sveriges nationaldag och röd dag vilket innebär att minnesblad till dem som gett en minnesgåva skickas först efterföljande måndag. Vi vill därför påminna om att det är bra att beställa i god tid.

Professor Christina Jern svarar på tre frågor om stroke

Vi ställer tre frågor om stroke till Christina Jern, professor i neurologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om stroke, dess uppkomst och hur livet ser ut efteråt.

Dag för genombrott i Uppsala 2019

Under seminariet "Dag för genombrott", som hölls i Uppsala den 14 maj, fick besökarna lära sig mer om forskningsprojektet SCAPIS. Här är en sammanfattning av det viktigaste som forskarna hade att förmedla.

De vill stoppa läckage av proteiner till hjärnan

Ett etablerat cancerläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i kampen för att besegra stroke. Antalet som drabbas av stroke i Sverige minskar, och samtidigt tar forskningen viktiga steg framåt.

Endast var fjärde svensk kan tecknen på stroke

Stroke är en av våra vanligaste dödsorsaker med ungefär 7 000 döda per år. Nu visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden att bara var fjärde svensk, 27 procent, känner till tecknen på stroke genom AKUT-testet.

Sömnsvårigheter kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom

Det finns en koppling mellan sömnsvårigheter (insomni) och dålig kondition, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Det visar en ny forskningsstudie med stöd av Hjärt-Lungfonden.

8 tips för en hälsosammare vår

Äntligen är våren, ljuset och värmen här! Professor Mai-Lis Hellénius tipsar om några enkla sätt att göra våren lite mer hälsosam i år.

Tre frågor till professor Anders Jeppson om svårbehandlade blödningar vid hjärtoperation

Vi ställer tre frågor till Anders Jeppsson, professor i thoraxkirurgi, som forskar om hur allvarliga och svårbehandlade blödningar kan förhindras efter hjärtoperation.