Nyhetsarkiv

Renovering av lungor ger fler transplantationer

En svensk metod för att renovera donerade lungor som inte uppfyller traditionella kriterier för donation kan ge fler lungsjuka människor chansen att överleva. Nu bekräftar en studie finansierad av Hjärt-Lungfonden att metoden fungerar och är säker att använda vid transplantation.

Mindre risk för astma med fler hundar i familjen

En ny studie från Karolinska Institutet och Uppsala universitet visar att barn som växer upp med flera hundar har lägre risk för att utveckla astma, särskilt om hundarna är tikar.

Fem kvinnliga forskare som bedriver livsviktig forskning

Idag, på internationella kvinnodagen, tar vi tillfället i akt att hylla fem kvinnliga forskare som bedriver livsviktig forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden. Läs mer om sambandet mellan tarmflora och hjärt-kärlsjukdom, livsstilens betydelse för hälsan, de farliga placken i kärlen samt varför fler kvinnor än män lider av andfåddhet.

En bästa kompis behöver inte vara jämnårig

En bästa kompis behöver inte vara jämnårig, den roligaste lekkamraten kan lika gärna vara en morfar eller farmor. Kolla in vår nya film och dela den med någon som du gillar att leka med.

Nio sunda tips för ett hälsosamt 2019

Har du lovat att vara mer hälsosam i år? Här nio enkla tips för ett sunt 2019 från professorn bakom Sundkurs, Mai-Lis Hellénius. Det är inte för sent att komma igång!

Ökad andel fosterdiagnoser kan rädda liv

Andelen hjärtfel som upptäcks redan under fosterstadiet har fyrfaldigats för ett par av de mest livshotande hjärtdiagnoserna. Mycket tack vare förbättrad ultraljudsteknik och ett världsunikt videonätverk för barnhjärtvård finansierat av Hjärt-Lungfonden.

Stora kvalitetsskillnader i svensk hjärtsjukvård

Var du bor avgör tillgången på nya behandlingsmetoder vid hjärtsjukdom och dessutom varierar längden på vårdköerna i landet kraftigt. Det visar Hjärt-Lungfondens genomgång av SWEDEHEART:s senaste årsrapport som publiceras idag.

Antalet hjärtinfarkter ökar vid kyligt väder

Svensk forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden visar en tydlig ökning av antalet hjärtinfarkter vid kallt väder. Studien omfattar samtliga 274 000 hjärtinfarkter som inträffade i Sverige mellan 1998 och 2013. Nu behövs ytterligare forskning för att ta reda på orsaken.

Rekordstora anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Hjärt-Lungfonden har fördelat rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskning baserat på fjolårets insamlingsarbete. Totalt 115 forskningsprojekt har beviljats medel och fyra forskare får nya forskartjänster. Övriga anslagsformer är bland annat forskarmånader, Hjärt-Lungfondens Stora anslag och utlandsstipendier.

Endast var tredje svensk kan tänka sig att äta nyttigare

Andelen svenskar som klassas som överviktiga eller feta omfattar i dag över hälften av befolkningen, enligt ny statistik från Folkhälsomyndigheten. Trots det kan endast var tredje svensk tänka sig att äta nyttigare under 2019 enligt Hjärt-Lungfondens nya Sifo-undersökning.