13 viktiga genombrott som hjälper patienter med hjärtproblem

Hjärt-kärlsjukdom är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Men forskningsgenombrotten inom området har varit många under de senaste årtiondena. Här är 13 punkter som sammanfattar viktiga framstegen från 80-talet fram till i dag.

80-tal: 

1. Proppupplösande behandling börjar användas vid hjärtinfarkt.

2. Sambandet mellan livsstil och hjärt-kärlsjukdom kartläggs.

3. Implanterbara defibrillatorer utvecklas.

1984:

4. Den första svenska hjärttransplantationen utförs.

1986:

5. 4S-studien visar att statiner sänker risken för hjärtinfarkt hos personer med förhöjda blodfetter. Studien blev epokgörande och har lett till vidare forskning om vem som bör behandlas, när behandling ska sättas in och vilka kolesterolnivåer som ska eftersträvas.

90-tal:

6. Ballongvidgning, PCI, introducerades. Även stentning av förträngda kärl börjar användas vid hjärtinfarkt och kärlkramp. Det innebär att ett tunt metallnät sätts in på den plats i kärlet där förträngningen var. Detta för att förhindra en ny förträngning.

 7. Sviktpacemakrar sätts in hos hjärtsviktspatienter, vilket kraftigt lindrar symtomen.

00-tal:  

8. Sambandet mellan förmaksflimmer och stroke klarläggs.

9. Även bilddiagnostiken har gått framåt. En typ av datortomografi kallad CT-angio förenklar undersökning av hjärtats kranskärl. Med magnetkamera kan vi detaljstudera hjärtmuskeln och upptäcka små skador och så kallade tysta hjärtinfarkter, som forskningen visat vara lika farliga som vanliga infarkter, enligt professor Jan Nilsson.

2005:

10. CARDS-studien visar att statiner minskar överdödligheten i hjärt-kärlsjukdom hos personer med diabetes, även om deras blodfettsnivåer är normala.

2008:

11. Hjärtklaffbyten med kateter görs i Sverige.

 2010-tal:

12. Nya läkemedel som sänker risken för diabetessjuka att drabbas av hjärt-kärlsjukdom utvecklas.

I dag:

13. Många spännande forskningsprojekt är på gång. Exempel på det är mekaniska hjärtpumpar som kan hjälpa hjärtsvikts-patienter samt forskning kring ett drickbart vaccin för de som befinner sig i riskzonen för en hjärtinfarkt.