Hjärtvänliga företag

Stort tack till alla företag som valt att stödja livsviktig forskning.

Era gåvor går till var och en av oss, eftersom alla kan drabbas av hjärt- och lungsjukdomar. Det gäller dig, dem du bryr dig om och varje människa du möter – det gäller oss alla.

Företag som valt att stödja livsviktig forskning med en gåva