Kan man behandla hjärtsvikt med stamceller?

Behandling av hjärtsvikt med stamceller är fortfarande i hög grad på försöksstadiet och lång väg kan vara kvar. Men inte längre än att det finns anledning att hoppas. I bland går utvecklingen snabbare än vad man först trott. Någon absolut tidsplan går inte att ge i skrivande stund.

Professor Anders Waldenström