Fler unga drabbas av hjärtsvikt

Att allt fler relativt unga patienter lider av hjärtsvikt oroar forskarna. En stor utmaning för forskningen är att ta reda på varför allt fler yngre insjuknar.

Kvinnlig forskare i vit rock framför datorskärm

Professor Maria Schaufelberger vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet

Hjärtsvikt är en handikappande sjukdom som medför kraftigt nedsatt ork. De allra flesta som drabbas är äldre, men nu ökar antalet drabbade i gruppen som är yngre än 55 år.

– Bland yngre med hjärtsvikt är orsaken ofta kardiomyopatier, det vill säga sjukdom i hjärtmuskeln som gör den försvagad, säger professor Maria Schaufelberger vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet.

– Kardiomyopatier har en klar koppling till fetma och mycket tyder på att den ökande förekomsten av fetma i samhället kan vara en delförklaring till att allt fler unga drabbas. Eftersom studier visar att fetma i unga år ökar risken för hjärtsvikt senare i livet är det därför viktigt att samhället tidigt uppmuntrar till en sund livsstil som motverkar fetma.

– Att unga människor mitt i livet med arbete och barn att sköta drabbas är illavarslande och en utmaning för den medicinska forskningen.

Saknas behandling för hjärtsviktspatienter med bevarad pumpfunktion

En annan utmaning är den typ av hjärtsvikt som innebär att hjärtat har bevarad pumpförmåga, men är stelt och har en störning i fyllnadsfasen, så kallad HFpEF. Enligt internationella studier lider knappt hälften av hjärtsviktspatienterna av denna form av svikt och majoriteten är äldre kvinnor.

– Detta är en stor utmaning för oss. Vad händer i hjärtat vid HFpEF? Hur kan vi förebygga och behandla den här typen av hjärtsvikt? säger Maria Schaufelberger.

– Nyligen kom ett nytt effektivt läkemedel för behandling av patienter med hjärtsvikt med nedsatt pumpfunktion, men för patienter med bevarad pumpfunktion finns i dag ingen behandling som förbättrar överlevnaden.

Illustration hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

När adaptationen inte längre räcker till för att kompensera för belastningen råkar hjärtat in i det som vi kallar för svikt, vilket betyder att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Samtidigt ökar blodtrycken inne i hjärtat.

Lär dig mer om hjärtsvikt