Mina patienter är i stort behov av ett nytt forskningsgenombrott - Göran Dellgren, överläkare

De senaste 15 åren har vi lyckats minska dödligheten i de flesta svåra hjärt-kärlsjukdomar, men tyvärr gäller det inte hjärtsvikt. Det är oerhört frustrerande för mig som hjärtläkare. Jag väljer att använda det som en drivkraft i min parallella roll som forskare – vi måste göra någonting för den här patientgruppen! Nu arbetar jag och mitt forskarteam med en metod som vi tror kan förlänga livet för många med hjärtsvikt. Kanske redan inom ett par år. Därför hoppas jag att du vill stödja forskningen med en gåva!

Många drabbas hårt

Idag lider minst 250 000 svenskar av hjärtsvikt, vilket innebär att deras hjärtan har en kraftigt försämrad förmåga att pumpa ut blod. Sjukdomen påverkar hela kroppen och många av mina patienter har så lite ork att de knappt klarar att lämna sängen. Hjärtsvikt kan verkligen slå hela tillvaron i spillror, både för den sjuka och för de anhöriga.

Vi saknar kunskap om hur vi stoppar hjärtsvikt i tid

Oftast vet vi inte säkert varför en enskild patient har drabbats. Men bland riskfaktorerna finns högt blodtryck, tidigare hjärtinfarkt, klaffel, rytmrubbningar och alkoholmissbruk. Den gemensamma nämnaren är att de på olika sätt tvingar hjärtat att jobba hårdare, vilket på sikt leder till att det blir överbelastat eller får stelnad vävnad – eller både och. Nu behövs det mer forskning om orsakerna och varför just vissa drabbas, så att vi kan bli bättre på att förhindra hjärtsvikt. Därför är ditt stöd till forskningen så viktigt.

Idag kan vi bara hjälpa, inte bota

Det som gör hjärtsvikt så svårbehandlat är att själva muskelstrukturen i hjärtat har förändrats. För när sjukdomen väl är ett faktum går det i dagsläget inte att reparera hjärtat. Idag kan vi bara lindra symtomen och förebygga försämringar. Oftast ger behandlingen patienterna förbättrad livskvalitet, men det är inte alltid det räcker i längden. En del fortsätter att bli sämre och kan till slut hamna i en situation då hjärttransplantation är den enda lösningen. Där kommer den forskning jag håller på med in i bilden.

Kan en hjärtpump ge bättre och längre liv till fler?

Idag får många av dem som väntar på ett nytt hjärta en särskild pump inopererad i hjärtat. Den är mycket bra på att hjälpa till med blodcirkulationen. Därför vill jag i min forskning ta reda på om de här hjärtpumparna kan hjälpa ännu fler. Det finns nämligen en grupp svårt sjuka som skulle behöva hjärttransplantation, men som inte kan få det – ofta för att de även lider av andra sjukdomar. Idag finns det inget mer vi kan göra för dem. Nu ska jag och mitt team ta reda på om hjärtpumpar kan hjälpa de här patienterna på lång sikt.

Var med och förbättra morgondagens vård

Med stöd från Hjärt-Lungfonden ska vi nu följa en grupp där hälften lottas till att få pump och hälften till att få konventionell behandling med läkemedel. Om ungefär två år vet vi om hjärt- pumparna fungerar så bra som vi tror och räddar liv. I så fall kan vi snabbt införa ”vår” metod i vården och ge tusentals människor både fler och bättre dagar. Men den här typen av studier är väldigt dyra, därför är varje krona du ger till forskningen viktig.

Gör skillnad i kampen mot hjärtsvikt

Även om hjärtpumparna kan förbättra livet för många behövs mycket mer forskning – för att hjärtsvikt ska sluta vara en av våra svåraste folksjukdomar. Vi måste lära oss mer om de bakomliggande mekanismerna för att bli bättre på att förhindra att hjärtsvikt över huvud taget uppstår. Jag tror att ett sådant genombrott är möjligt, men det kräver stora resurser. Staten ger inte i närheten av tillräckligt med anslag till forskningen, därför vänder jag mig nu till dig. Ge en gåva som räddar liv redan idag!

Hjärtliga hälsningar och tack på förhand!

- Göran Dellgren, Överläkare och sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Skänk en gåva för att stödja den livsviktiga forskningen

Ditt stöd till dagens forskning ger dig morgondagens vård. Ge en gåva som räddar liv redan idag!

Jag vill skänka:

Fler sätt att ge en gåva