Sviktpacemaker bra vid mild hjärtsvikt

En internationell studie visar att personer med mild hjärtsvikt har minskad risk att dö i förtid om de får en så kallad sviktpacemaker, CRT.

Akvarell med flicka och en katt på en gren

I studien Madit-CRT lottades patienter med mild hjärtsvikt och ett brett så kallat QRS-komplex på EKG till att antingen få en kombinerad implanterbar defibrillator och sviktpacemaker eller enbart implanterbar defibrillator. 

Tidigare uppföljningar inom ramen för studien har visat att sviktpacemakern kraftigt minskar risken för svårare hjärtsviktshändelser, men att effekten bara gäller de patienter som har ett så kallat vänstersidigt skänkelblock, en förändring i hjärtats retledningssystem som leder till att vänster sida av hjärtat aktiveras lite senare än höger.

Ökad överlevnad

Nu har patienterna följts upp och det visar sig att de med vänstersidigt skänkelblock som fick sviktpacemaker har bättre överlevnad än de som enbart fick en implanterbar defibrillator. 

18 procent har avlidit i gruppen med sviktpacemaker och 29 procent i den andra gruppen. Bland patienter utan vänstersidigt skänkelblock fanns inga fördelar med sviktpacemaker.

Illustration hjärtsvikt

Om hjärtsvikt

När adaptationen inte längre räcker till för att kompensera för belastningen råkar hjärtat in i det som vi kallar för svikt, vilket betyder att hjärtat inte orkar pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen. Samtidigt ökar blodtrycken inne i hjärtat.

Lär dig mer om hjärtsvikt