Hur behandlar man hjärtsviktspatienter?

Hjärtsviktspatienter behandlas med i första hand en kombination av ACE-hämning och betablockad i olika variationer. Därutöver kan det bli tillägg av vattendrivande medicin om ödem föreligger. Även aldosteronantagonist kan prövas. I vissa fall kan pacemakerbehandling förbättra situationen. Som en sista utväg finns hjärttransplantation.

Professor Anders Waldenström