2 miljoner är drabbade av hjärt-kärlsjukdom

Här hittar du information om symtom och behandling av de hjärt-kärlsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskningen om.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och 2 miljoner är drabbade. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12–15 år längre än för bara trettio år sedan. 

Information om hjärt-kärlsjukdom

Här nedanför hittar du information om de hjärt-kärlsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stödjer forskning om. I dagsläget ger vi anslag till forskning om aortasjukdom (aortaaneurysm och aortadissektion), barns hjärtfel, diabetes, hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, hjärtstopp, kvinnors hjärtfel, kärlkramp och stroke

Mer information om sjukdomar  Saknar du någon information? Kontakta oss.

Göran Bergström vill stoppa hjärt- och lungsjukdomar innan de kommer

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Med hjälp av SCAPIS vill Göran Bergström förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Stöd forskningen