2 miljoner är drabbade av hjärt-kärlsjukdom

Här hittar du information om symtom och behandling av de hjärt-kärlsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskningen om.

Information om hjärt-kärlsjukdom

I dagsläget ger vi anslag till forskning om aortasjukdom (aortaaneurysm och aortadissektion), barns hjärtfel, diabetes, hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, hjärtstopp, kvinnors hjärtfel, kärlkramp och stroke

Mer information om sjukdomar hittar du i våra sjukdomsskrifter.

Fakta hjärt-kärlsjukdom

  • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.

  • Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige.

  • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år, samma siffra gäller för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp.

Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv.

  • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

  • Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)

Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen