1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom

Hjärt-Lungfonden stöder varje år en mängd forskningsprojekt om lungsjukdom.

Här nedanför hittar du information om de lungsjukdomar som Hjärt-Lungfondens stödjer forskning om. I dagsläget ger vi anslag till forskning om astma, KOL, lungfibros, sarkoidos, sömnapné och tuberkulos.

Mer information om sjukdomar hittar du i våra sjukdomsskrifter.

Fakta lungsjukdom

  • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.

  • Uppskattningsvis 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.

  • Sjukdomar i andningsorganen orsakar cirka 7 procent av alla dödsfall i Sverige.

  • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av någon lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.

  • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.

  • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser behövs.

(Källa: Hjärt-Lungfonden)

Ge en gåva - ikon

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen