1,3 miljoner svenskar lever med lungsjukdom

Hjärt-Lungfonden stöder varje år en mängd forskningsprojekt om lungsjukdom. Här kan du läsa om några av de sjukdomar som våra forskare arbetar med.

Här nedanför hittar du information om de lungsjukdomar som Hjärt-Lungfondens stödjer forskning om. I dagsläget ger vi anslag till forskning om astma, KOL, lungfibros, sarkoidos, sömnapné och tuberkulos.

Saknar du någon information? Kontakta oss gärna.