Aortadissektion är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar behandling.