När blir ett testamente gällande?

Svar: Ett testamente blir gällande när testamentsgivaren avlidit och testamentet vunnit laga kraft. Ett testamente vinner laga kraft antingen genom att det godkänns av samtliga legala arvingar eller genom att det delges samtliga legala arvingar. De har sedan sex månader på sig att klandra testamentet, det vill säga försöka få det förklarat för ogiltigt. Klandras inte testamentet inom denna tid vinner det laga kraft.