Testamentera till Hjärt-Lungfonden

Att testamentera till Hjärt-Lungfonden är ett fint sätt att hjälpa framtida generationer till ett längre och friskare liv. Som hjälp kan du beställa vår kostnadsfria testamentshandledning.

Beställ testamentshandledning

Genom att upprätta ett testamente kommer din omtanke och ditt personliga engagemang leva vidare och komma många till del. Din testamentsgåva till forskningen kan till exempel bestå av kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål.

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Hjärt-Lungfonden har tagit fram en testamentshandledning som du kan beställa kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente. Handledningen inkluderar flera färdiga mallar på olika varianter av testamenten och en "värdeförteckning" (användbar när du ska uppskatta värdet på dina tillgångar).

 

Har du redan skrivit ett testamente?

Vill du att hela eller ett visst värde av kvarlåtenskapen ska tillfalla Hjärt-Lungfonden kan du uppge vårt organisationsnummer, 802006-0763, i testamentet.

Hjärt-Lungfonden bistår gärna med juristhjälp

Om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller vill komma i kontakt med en jurist eller sakkunnig person kan du kontakta Monica Carlsson på Hjärt-Lungfonden.

Utdrag från Hjärt-Lungfondens policy för testamenten

  • Vid upprättande av testamente till förmån för Hjärt-Lungfonden ska testatorn kunna lita på att de ändamål som angivits kommer Hjärt-Lungfonden tillgodo
  • Hjärt-Lungfonden tar som testamentstagare ansvar för att testatorns vilja verkställs på ett ansvarsfullt, professionellt och värdigt sätt
  • Den avlidnes sista vilja som den finns uttryckt i ett testamente ska gälla


Kontakt

 

Monica Carlsson, testamentsansvarig
Telefon: 08-566 242 06
 E-post: monica.carlsson@hjart-lungfonden.se