Hjärt- och kärlsjukdom

En av Hjärt-Lungfondens viktigaste uppgifter är att informera om hjärtsjukdom och sjukdomar i kroppens kärl. Här hittar du information om symptom och behandling av de hjärt-kärlsjukdomar som Hjärt-Lungfonden stöder forskningen om.

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige i dag och 1,9 miljoner är drabbade. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. 

Information om hjärt-kärlsjukdomar

Här nedanför hittar du information om de hjärt-kärlsjukdom som Hjärt-Lungfondens stödjer forskning om. I dagsläget ger vi anslag till forskning om aortasjukdom, barns hjärtfel, diabetes, hjärtinfarkt, hjärtklaffsjukdom, hjärtrytmrubbningar, hjärtsvikt, hjärtstopp, kärlkramp och stroke. 

Mer information om sjukdomar hittar du våra sjukdomsskrifter som finns för nedladdning eller beställning. Saknar du någon information? Kontakta oss.