Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag

Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter.

Stöd livsviktig forskning
Fakta om anslaget
 • Hjärt-Lungfonden började dela ut Stora forskningsanslaget 2008.
 • Huvudsökande kan endast tilldelas anslaget en gång.
 • Ansökningarna bedöms av en skandinavisk bedömningskommitté.
 • Anslaget riktar sig främst till väl etablerade forskare med hög kompetens.
 • Vid utvärdering av forskningsprogrammet beaktas särskilt originalitet och sannolik klinisk betydelse.
 • För mer information och ansökan - besök Hjärt-Lungfondens forskningswebb.

Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag är det största i Sverige inom forskningsområdet hjärt-kärlsjukdomar. Vår målsättning med anslaget är att skapa förutsättningar för ett avgörande forskningsgenombrott inom ett viktigt forskningsområde.

Forskningsanslag granskas

Ansökningarna bedöms av en särskild tillsatt skandinavisk bedömningskommitté*. Framför allt tittar vi på originalitet och sannolik klinisk betydelse. Projektet beviljas ett anslag om 5 miljoner konor per år under en treårsperiod, det vill säga totalt 15 miljoner kronor.

Prins Daniel delar ut anslaget

Sedan 2012 delas Stora forskningsanslaget ut av H.K.H. Prins Daniel. Prins Daniel är Hjärt-Lungfondens hedersordförande.

Mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag

2019 - Åsa Wheelock, lungforskare vid Karolinska Institutet, tilldelas anslaget för att studera lungor på molekylär nivå, vilket i förlängningen kan leda till bättre behandling för de 400 000 - 700 000 svenskar som lever med KOL.

2018
- Ulf Hedin, forskare och professor i experimentell kärlkirurgi vid Karolinska Institutet tilldelades anslaget för ett projekt som ska utveckla metoder för att identifiera instabil åderförkalkning. 

2017 - Göran Dellgren, hjärtkirurg och forskare vid Sahlgrenska institutet fick motta anslaget för sin studie om mekaniska hjärtpumpar kan behandla hjärtsviktspatienter.

2016Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska institutet tilldelades anslaget för sitt nationella forskningsprojekt kring lungsjukdomen KOL. Målet är att ta reda på varför icke-rökare drabbas av KOL.

Medlemmar i bedömningskommitén
 • Professor Erik Thaulow, Rikshospitalet, Norge (ordförande)
 • Professor Per Bakke, Universitetet i Bergen, Norge
 • Professor Bente Halvorsen, Oslo Universitetssjukhus, Norge
 • Professor Vibeke Backer, Köpenhamns Universitet, Danmark
 • Professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet, Danmark 

2015 - Lars Lund docent och överläkare vid Karolinska Institutet fick anslaget för sitt omfattande forskningsprojekt om hjärtsvikt.

2014 - Professor Jan Nilsson och docent Isabel Gonçalves vid Lunds universitet fick 2014 års anslag för sitt arbete med att ta fram ett vaccin mot åderförfettning som minska risken för hjärtinfarkt och stroke.

2013 - Leif Svensson är professor vid Hjärtkliniken på Södersjukhuset i Stockholm. Han forskar om plötsligt hjärtstopp och ska bland annat fördubbla antalet överlevande på tre år, genom att ge rätt behandling betydligt snabbare än idag och genom att använda samma metoder över hela landet.

2012 - Ulf Eriksson vid Karolinska Institutet i Stockholm forskar om nya mekanismer för uppkomsten av insulinresistens och typ 2 -diabetes och dess koppling till hjärt-kärlsjukdom.

2011 - Professor Olle Melander vid Malmö Universitetssjukhus forskar kring nya behandlingsbara sjukdomsmekanismer bakom hjärt-kärlsjukdom och nya sätt att identifiera de högriskindivider man går miste om med dagens mätmetoder.

2010 - Professor Leif Bjermer vid Lunds Universitetssjukhus forskar om inflammation i lungorna hos patienter med astma och KOL. Hans arbete kan leda till helt ny behandling.

2009 - Professor Lars Wallentin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, målet med hans forskning är att varje hjärtpatient ska få en skräddarsydd behandling som är anpassad till just hans eller hennes tillstånd och genetiska förutsättningar.

2008 - Professor Göran K Hansson och Anders Hamsten vid Karolinska Institutet, forskning som kan leda till att färre insjuknar i hjärtinfarkt och stroke. Målet är att få fram förebyggande behandling inom några få år.