Aktuell forskning

Tack vare generösa gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärt-Lungfonden löpande stödja över 250 olika forskningsprojekt. Projekt som annars inte vore möjliga och som för oss närmre målet att besegra hjärt- och lungsjukdomar.

Här kan du läsa om var forskningen inom hjärt-, kärl- och lungområdet står idag. Vi tar till exempel upp vilka framsteg som gjorts inom diagnostisering och teknik, om nya läkemedel och behandlingsmetoder och om vilka framsteg som väntar bakom hörnet.

Forskningsprojekt vi stödjer

Här finns alla beviljade anslag från 2008 och framåt. Du söker på år, forskningsområde och ort.

Sök bland beviljade anslag