Du bidrar till viktiga framsteg

Tack vare stödet från privatpersoner har forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdom under 2017 fått mer stöd än någonsin tidigare. Över 250 forskningsprojekt är just nu igång tack vare alla som gjort valet att ge en gåva till livsviktig forskning.

Resultaten har inte låtit vänta på sig. Forskningen har gjort många betydande framsteg under året. Tack vare att du och många med dig har stött forskningen under förra året har Hjärt-Lungfonden kunnat stötta många lovande forskare som just nu arbetar för att vi ska kunna hitta bättre behandling och rädda fler liv. 

Bland dem finns många viktiga framsteg att vänta. Två exempel på forskningsprojekt som är lite extra spännande handlar om hjärtsvikt respektive hjärtinfarkt. Det är båda två allvarliga sjukdomar som kan vara livshotande.

Sömnapné ökar risken för hjärtsvikt hos kvinnor

Forskare i Uppsala har upptäckt att kvinnor med sömnapné löper fördubblad risk att drabbas av hjärtsvikt – ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Vid hjärtsvikt orkar hjärtmuskeln inte pumpa ut tillräckligt med blod i kroppen vilket leder till att kroppens celler får för lite näring och syre. Fortsatt forskning kan förhoppningsvis svara på frågan varför sömnapné ger ökad risk för hjärtsvikt hos kvinnor. Och om vi kan förstå mekanismerna har vi bättre förutsättningar att förebygga sjukdomen, samt att utveckla nya behandlingar.

Gener kan minska risken för hjärtinfarkt

I en annan studie har forskare upptäckt sex nya gener med stor betydelse för blodtryckets reglering. Högt blodtryck är en avsevärd riskfaktor för bland annat hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt. Med ny kunskap om generna kan vi förhoppningsvis hitta nya sätt att behandla högt blodtryck och på så sätt minska risken för flera allvarliga sjukdomar.

Tack för 2017

Hjärt-Lungfonden vill rikta ett varmt tack till alla som varit med och stöttat forskningen under 2017. Genom de generösa gåvor vi har mottagit kan forskningen fortsätta att göra skillnad för alla de som drabbas och deras närstående.