Sundkurs

Kurs om levnadsvanor

Vetenskapliga fakta och pedagogik för alla som jobbar med levnadsvanor och livsstilsförändring. Kursavsnitten kan läsas i valfri ordning och finns även som föreläsning i form av korta videos.

Recept för alla tillfällen

Varierande, inspirerande recept baserade på den samlade forskningen om vad som är bra för hälsan.

Se alla recept

Sunda vardagstips

Bakom Sundkurs

Sundkurs har tagits fram av professor Mai-Lis Hellénius i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet. I Sundkurs presenteras forskningen på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil. Materialet uppdateras kontinuerligt.

Sundkurs finansieras med hjälp av anslag från Hjärt-Lungfonden. Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att fler ska få ett längre och friskare liv.