Sunda tips

Här hittar du korta råd, tips och smarta val för en hälsosammare vardag.

För sundare matvanor

För bättre sömn

För att motverka stillasittande

För mindre stress

Din hälsa och dina levnadsvanor

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Inspireras av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Till Din hälsa

Levnadsvanornas betydelse för hälsan

Sundkurs är en faktabas och inspirationskälla baserad på den samlade vetenskapen om hur livsstilen kan förbättra vår hälsa. Lär dig allt om fysisk aktivitet, matvanor, stress och sömn.

Till Sundkurs