Hur kan lungforskning förbättra bilar?

Hur påverkar olika luftföroreningar oss? Hur gör de oss sjuka och framför allt hur kan vi hålla oss friska? De är några av de frågor Thomas Sandström försöker hitta svar på i sin forskning.

Professor vid Umeå universitet, överläkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Professor Thomas Sandström, överläkare vid Umeå universitet.

Som forskare, läkare och lärare blir det många timmar på jobbet. Men när arbetet är en passion, spelar det ingen roll. För att koppla av går jag ut i naturen och hämtar kraft och inspiration. Målet med min forskning är att förändra och förbättra livet för patienter i Sverige och hela världen.

Luftföroreningar ger mycket stora hälsoeffekter både i lungor och på hjärtkärlsystemet. Jag studerar olika typer av föroreningar. Vi ser att både vedrök och diesel (även biodiesel) påverkar våra lungor, vårt hjärta och våra kärl. Vi ser också att dagens mediciner inte skyddar oss tillräckligt. Genom våra upptäckter kan vi ta fram nya mediciner som bättre skyddar mot luftföroreningarnas effekter. Våra fynd har också lett till utvecklingen av nya effektiva avgasfilter för bilar och till vedkaminer som kan användas i utvecklingsländer.

Alla dessa framsteg, vore inte möjliga utan stödet vi får från dig som givare. Anslagen vi får är en grundbult för att vi ska kunna bedriva forskningen. Det ger oss tid och möjligheter att nå nya upptäckter. Det ger oss tid att arbeta vidare och omvandla vår forskning till något som får betydelse för hela mänskligheten. Lungforskning gäller oss alla.

Tack alla givare för att ni gör vårt arbete möjligt.

Thomas Sandström, professor och överläkare vid Medicincentrum, lung- och allergisektionen,Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

Läs mer om lungsjukdomar.

Bli månadsgivare och få DN +Allt gratis i sex månader

Bli månadsgivare – gör en insats som består

Forskning är lösningen men saknar pengar. Vi är många som stödjer kampen mot våra största folksjukdomar men vi behöver bli fler. Just nu får alla nya månadsgivare en gratis digital prenumeration på DN +Allt.

Bli månadsgivare nu