Vill hitta svaren genom att ställa de rätta frågorna

Ända sedan tonåren har Jan Nilsson fascinerats av forskning. Fortfarande drivs han av samma sak – att hitta svaren genom att ställa de rätta frågorna. Han och hans forskarteam har forskat om ett vaccin som kan förhindra hjärtinfarkt och stroke.

Manlig forskare i vit rock

Uppdaterad 19 november 2019

Redan som ung läkarstudent kom Jan Nilsson, som idag är överläkare och professor i experimentell kardiovaskulär forskning, i kontakt med det som skulle bli hans stora passion och intresseområde.

– När jag berättade för mina lärare att jag ville doktorera fick jag en rapport om åderförkalkning och plackbildning av dem. Den var revolutionerade, eftersom författaren Russell Ross påstod att plack berodde på en skada i kärlväggen, och inte bara på fettansamling som alla trodde på den tiden.

Jan Nilsson beslöt sig för att forska vidare på området och doktorerade så småningom.

– Jag har alltid fascinerats av forskning. Redan som tonåring, på gymnasiet, var det något som lockade mig. Det handlar om nyfikenhet och en iver att förstå hur saker och ting hänger ihop.

Men det finns fler orsaker till hans stora passion för forskningen.

– I arbetet med sjuka patienter ser jag så mycket lidande, inte bara hos patienterna själva utan även hos deras anhöriga, som får leva med mycket oro och rädsla. Det driver mig att forska vidare för att hitta lösningar och botemedel på den här sjukdomen.

Strävar efter att lösa gåtan hjärtinfarkt

Efter många års arbete och flera stora genombrott är Jan Nilsson och hans forskarteam vid Lunds universitet nu nära att lösa gåtan om hur vi ska kunna hindra en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, nämligen hjärtinfarkt. Oftast beror infarkten på att plack har täppt till blodkärlen och hindrat blodflödet till hjärtat. Placket bildas när fettet oxideras och det uppstår en inflammation i kärlväggen.  

– Då kan kroppens immunförsvar antingen reagera på ett bra sätt, genom att själv ”städa undan” i placket, eller på ett dåligt sätt, genom att angripa det, vilket ökar inflammationen och då bildas ännu mer plack. Till slut kan det hända att placket spricker och blodet koagulerar vilket leder till en blodpropp, berättar Jan Nilsson.

Detta drabbar många människor varje år i Sverige. Men nu har Jan Nilsson och hans forskarteam utvecklat ett slags drickbart vaccin som de hoppas ska kunna förhindra både hjärtinfarkt och även stroke.

– Förenklat uttryckt har vi utvecklat ett vaccin som gör att immunförsvaret angriper placket på det goda sättet och städar undan i det. Då blir det ingen inflammation i kärlet. Och om man dricker vaccinet är det lättare att få immunförsvaret att reagera på det här sättet än om det tas i annan form.

Jan Nilsson hoppas på att de ska få tillstånd att göra den första studien på människor, för att sedan kunna använda vaccinet ute i sjukvården om ytterligare ett antal år.

– Vi är nära ett genombrott, men vi är inte framme riktigt än så vi måste fortsätta vår forskning lika idogt som tidigare. Svaren finns ju redan där ute, vi måste bara ställa de rätta frågorna!

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt