Ultraljudsmetod avslöjar farligt plack

– Forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden betyder oerhört mycket för att jag ska kunna nå nya avgörande resultat, säger Isabel Gonçalves, docent i kardiologi vid Lunds universitet i Malmö.

Kvinnlig forskare i vit rock framför stetoskop

Publicerad 2019

– En starkt bidragande orsak till hjärt-kärlsjukdom är att immunsystemet angriper kolesterolpartiklar i kärlväggen. Angreppet orsakar inflammation  och gör så att så kallade åderförfettningsplack bildas, vilket i sin tur kan ge upphov till hjärtinfarkt och stroke.

Ny ultraljudsmetod

Min forskning handlar framförallt om att hitta riskmarkörer för hjärt-kärlsjukdom och att skilja farliga plack från ofarliga. Metoden kallas USPA och står för Ultrasound-based Plaque Structure Analyses.

Med den nya ultraljudsmetoden analyserar vi vilken sammansättning placken har, för att kunna identifiera vilka plack som är farliga och kan brista. Ett annat sätt att identifiera farliga plack går ut på att mäta infammatoriska substanser i blodet med hjälp av blodprov.

Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke