Tre frågor till Christina Jern professor i neurologi

Christina Jern är professor i neurologi vid Göteborgs universitet. Hon forskar om stroke, dess uppkomst och hur livet ser ut efteråt.

Kvinna i kavaj vid ett skrivbord

Det här är Christina Jern

  • Gör: Professor i neurologi vid Sahlgrenska Akademin och föreståndare för Wallenberg centrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet.

  • Bor: Öjersjö, utanför Göteborg.

  • Familj: Två vuxna barn, sambo med dotter och en labrador.

  • Fritidsintressen: Natur och matlagning, gärna skidåkning både på längden och utför.

  • Dold talang: Hittar bland öarna i Bohuslän som i min egen ficka.

  • Drivkraft: Nyfikenhet.

Varför behövs er forskning om stroke?

– Stroke är en av våra stora folksjukdomar. Trots det finns det stora kunskapsluckor, dels kring varför man får stroke, dels kring hur det går på sikt efter att man fått en stroke.

Berätta om den nya studien ni påbörjat?

– Vi tittar på återhämtningsmönster efter stroke. I studien ingår strokepatienter i alla åldrar och både de som drabbats av ischemisk stroke (hjärninfarkt) och hjärnblödning. Deltagarna gör återbesök tre månader, sex månader, ett år, två år och fem år efter sin stroke för att vi ska kunna kartlägga återhämtningsmönster och kvarstående funktionsnedsättningar och symtom. De får fylla i frågeformulär och delta i olika tester. Vi gör även magnetkameraundersökning av hjärnan och tar blodprov för analys av olika så kallade biomarkörer. I forskarteamet ingår läkare, biologer, ingenjörer, psykolog och forskningssjuksköterskor vid strokenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Vad hoppas ni uppnå?

– Vi vill kunna identifiera personer som riskerar att få kvarstående funktionsnedsättningar efter stroke så tidigt som möjligt. Det långsiktiga målet är att kunna ge en mer individanpassad behandling och stöd efter stroke så att fler återhämtar sig. Genom denna och andra studier börjar vi sakta men säkert att förstå vilka faktorer som är av betydelse. Det som är fantastiskt med denna studie är att så många tackat ja till att delta. I andra länder har det varit svårt att göra liknande studier eftersom bortfallet varit stort.