Om strokevården ska bli jämlik måste fler få trombektomi

Att ge strokedrabbade en jämlik vård samt rehabilitering av hög kvalitet är en stor utmaning för samhället. Dessutom skulle det behövas en ny strokekampanj.

Porträttbild av kvinnlig läkare i vit rock

Andelen i befolkningen som drabbas av stroke går ner, utom bland yngre kvinnor. Orsaken är än så länge okänd.

– Antalet som får stroke i yngre åldrar är fortfarande väldigt litet, och då är det vanskligt att spekulera om orsakerna, men det kan exempelvis bero på att stressen i samhället ökar och att vi är sämre på riskfaktorbehandling av yngre. En 35-åring screenas ju inte för högt blodtryck, säger Mia von Euler, forskare vid Karolinska institutet.

Lovande trend

Den allmänt nedåtgående trenden ser hon ändå som lovande och tror att den delvis bottnar i bättre behandlingar vid förmaksflimmer.

Kan vi sedan få till en ännu bättre blodtrycksbehandling borde vi kunna få ner antalet insjuknade i stroke ännu mer.

Trombektomi ny behandlingsmetod

Trombektomi, när en större blodpropp i ett av hjärnans kärl tas bort på mekanisk väg, är en relativt ny metod att behandla stroke som visat sig mycket framgångsrik eftersom den minskar risken för livslånga funktionsnedsättningar. Trombektomi erbjuds emellertid bara på ett fåtal sjuk­ hus i Sverige.

Om vården ska bli jämlik måste fler få tillgång till trombektomi.

Om vården ska bli jämlik måste fler få tillgång till trombektomi. Alla sjukhus kan inte erbjuda behandlingen eftersom det krävs en viss volym för att upprätthålla kompetensen. Därför gäller det för samhället att se till att det finns bra transporter, säger Mia von Euler.

Rehabiliteringen efter stroke behöver förbättras

Hon efterlyser också en bättre och längre rehabilitering av strokedrabbade.

– Akutvården fungerar mycket bra i Sverige, men sedan blir många patienter borttappade. Stroke kräver intensiv och långvarig rehabilitering och det är väl placerade resurser eftersom den drabbade kan få ett så oerhört mycket bättre liv med rätt insatser.

Behövs en strokekampanj

Mia von Euler tycker sig notera att med­vetenheten om vikten av att omedelbart larma ambulans vid stroke har minskat bland allmänheten.

Det skulle behövas en ny strokekampanj. Vi måste få patienterna att komma in till sjukhus i tid så att vi kan sätta in effektiva behandlingar.

Det skulle behövas en ny strokekampanj. Vi måste få patienterna att komma in till sjukhus i tid så att vi kan sätta in effektiva behandlingar.

På forskningssidan ser hon förbättrad behandling av hjärnblödning som en stor utmaning.

– Där har vi hittills haft sparsamt med framgångar.

Publicerad 2017

Var med och bidra till nya forskningsgenombrott!

Skänk en valfri gåva och var med i kampen mot hjärt- och lungsjukdomar. Med hjälp av din gåva kan fler få ett längre och friskare liv.

Stöd forskningen
Ikon stroke

Om stroke

Stroke är samlingsnamnet på det tillstånd med plötsliga symtom som uppstår när en del av hjärnans nervvävnad påverkas av hämmad syretillförsel i det beröra området.

Lär dig mer om stroke