”En dag kan vi hjälpa människor som är i riskzonen för stroke”

Bindvävens kvalitet i våra kärl är fokus för Anna Hultgårdhs forskning. Förhoppningen är att i framtiden kunna hitta personer som är i riskzonen för att få en stroke.

Kvinnlig forskare i vit rock

Plack i ett blodkärl är som ett infekterat sår som aldrig läker. Placket består av en inflammerad massa som celler från immunförsvaret försöker reparera. Det enda som skyddar blodkärlet från att plackets innehåll ska läcka ut är ett tunt, skyddande lock av ärrvävnad. Om det är starkt och stabilt händer sällan något, men om bindväven plötsligt brister skapas en blodpropp som täpper igen blodflödet – sker det i halsartärerna drabbas man av stroke.

Bindvävens kvalitet avgör risken för stroke

Professor Anna Hultgårdhs forskning är fokuserad på locket av bindväv. Forskargruppen undersöker vad som kan påverka kvaliteten på ärrvävnaden. De studerar hur den tillverkas, vilka ämnen som är inblandade och om det finns några faktorer som stör – det vill säga att den lättare riskerar att gå sönder.

– Proteinet kollagen är en intressant komponent. Kollagen står för styrka och stabilitet i många av kroppens vävnader. För att kollagenfibern ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt behöver den hjälp av andra ämnen, så kallade hjälpproteiner, säger Anna Hultgårdh. 

Kopplingen mellan stroke och diabetes

I labbmiljö har de sett att om de specifika hjälpproteinerna saknas så blir också tillverkningen av ärrvävnad sämre. Det verkar också som att kollagenfibern som tillverkas utan hjälpprotein kan påverka mängden plack.

– Vi har jämfört våra labbresultat med mänsklig plackvävnad från en biobank, och hos strokepatienterna kan vi se en tydlig koppling till diabetes. Men vilken betydelse diabetes har i sammanhanget vet vi ännu inte. Det måste vi undersöka vidare.

Anna Hultgårdh ser sin forskning som ett pussel. Det läggs med många andra forskare som i sin tur arbetar med liknande frågeställningar. Alla adderar sin pusselbit och till slut förstår de helheten.

– I dag finns avancerad bildanalys, och i framtiden är min förhoppning att man kan titta på bindväven i halspulsådrorna och kunna säga ”den här bindväven ser bra ut, men inte den här”. Då kan vi hjälpa de personer som är i riskzonen för stroke.