En cocktail av goda bakterier

Tarmbakterier är otroligt häftiga, faktiskt bland det häftigaste Fredrik Bäckhed vet. Hans dröm är att kunna förhindra stroke genom att blanda till en cocktail av goda bakterier som förändrar tarmfloran.

Manlig forskare framför stetoskop

Att tarmbakterierna är viktiga för vårt välbefinnande är allmänt känt. Lika känt är att de kan orsaka sjukdom. Eftersom den mänskliga kroppen innehåller tio gånger fler bakterieceller än mänskliga celler har var och en av oss en otrolig mängd bakteriegener i våra kroppar. Frågan är vilka av dessa främmande gener som påverkar vår hälsa och hur.

Fredrik Bäckhed är nybliven professor och föreståndare för Wallenberglaboratoriet för metabol och kardiovaskulär forskning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Där leder han ett forskarlag på 20 personer med fokus på olika riskfaktorer för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Forskarteamet är redan på god väg att hitta några svar. I en nyligen avslutad studie, som fått stöd från Hjärt-Lungfonden och gjorts i samarbete med forskare på Chalmers, har tarmfloran hos 15 strokepatienter jämförts med tarmfloran hos 15 friska personer.

En som haft stroke har en annan sammansättning på tarmfloran

− Vi kunde se att de som haft stroke hade en annan sammansättning på tarmfloran än de friska personerna. Tarmfloran hos strokepatienterna hade en högre produktion av inflammatoriska molekyler medan den friska tarmfloran producerade fler antioxidanta molekyler, säger Fredrik Bäckhed.

Resultaten har nyligen publicerats i tidskriften Nature Communications. Med nytt forskningsbidrag från Hjärt-Lungfonden inleds nu en större studie med 50 strokepatienter och 50 kontrollpersoner och forskarteamet hoppas kunna visa om förändringarna i tarmfloran har skett före eller efter stroken. Om tarmfloran förändras före en stroke kan det betyda att de även har hittat en metod för att avgöra vem som riskerar att drabbas.

− Förutom fler kliniska tester kommer vi dessutom att göra parallella djurstudier. Vi har redan kunnat se att möss som har bakteriefria tarmar har mindre åderförfettning än möss med bakterier i tarmarna, säger Fredrik Bäckhed och berättar att nästa steg blir att överföra tarmfloran från strokepatienter respektive friska personer i bakteriefria möss och se om de utvecklar olika mängd åderförfettning.

Snart kan vi indirekt påverka vem som utvecklar stroke

Fredrik Bäckhed är övertygad om att det bara är en tidsfråga innan vi indirekt kan påverka vem som utvecklar stroke eller annan hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

− Drömmen är att vi ska kunna bota patienter genom att ändra tarmfloran. Föreställ dig att vi hittar en riskgrupp och kan säga att 'ni som har den här uppsättningen bakterier har en förhöjd risk för att utveckla stroke', och sätta dem på en bakteriecocktail av probiotika, alltså goda bakterier, som gör att de inte insjuknar. Det vore fantastiskt.

Det är inte bara kopplingen mellan tarmflora och stroke som undersöks av den multiprofessionella forskargruppen på Wallenberglaboratoriet. Diabetes, barnfetma och överviktskirurgi liksom olika födoämnens påverkan av tarmfloran är andra inriktningar. Verksamheten är stor, men fokus är det samma; att undersöka hur tarmfloran påverkar kroppens ämnesomsättning och all forskning är direkt eller indirekt inriktad på olika riskfaktorer för sjukdom i hjärta och kärl.