Vi vill utveckla ett vaccin

Ett vaccin på marknaden skulle kunna förebygga hjärtinfarkter och bespara mycket mänskligt lidande. Nu närmar vi oss ett genombrott.

Jan Nilsson i vit läkarrock med handen på hjärtat

Jan Nilsson är professor, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd och arbetar på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Uppdaterad 15 december 2022

Forskningen om hjärt-kärlsjukdom går hela tiden framåt. Enligt Hjärtrapporten 2019 från Hjärt-Lungfonden minskade dödligheten i hjärtinfarkt från omkring 200 till runt 75 dödsfall per 100 000 invånare mellan åren 2002 och 2017. Denna förändring kan tillskrivas ett minskat insjuknande, exempelvis på grund av förändrade levnadsvanor, flera nya behandlingar som minskar risken för hjärt-kärlsjukdom och ett förbättrat omhändertagande vid allvarliga hjärt-kärlhändelser.

Främst beror den positiva utvecklingen på livsstilsförbättringar och nya forskningsframsteg – bland annat har ballongvidgning av kranskärlen och möjligheten att upptäcka fler små hjärtinfarkter räddat många liv.

Men som forskare är jag är långt ifrån nöjd. I dag kommer nämligen 10 människor att dö av hjärtinfarkt. För att de som riskerar att drabbas och de som redan har drabbats ska få fler friska år måste vi fortsätta att forska fram nya behandlingar.

En spruta för att slippa hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt har oftast sitt ursprung i åderförfettning. Åderförfettning börjar
med att det onda LDL-kolesterolet fastnar i väggen i ett blodkärl. Där härsknar
det och orsakar inflammation och så småningom utvecklas plack. Till slut kan
placket spricka, vilket leder till att blodet koagulerar och bildar en blodpropp. Blodproppen hindrar blodet från att transportera syret till hjärtat och hjärtinfarkten är ett faktum.

Sedan 90-talet har jag tillsammans med professor Göran K Hansson och våra forskargrupper
arbetat med att komma åt själva orsaken till hjärtinfarkter. Enkelt uttryckt har vår forskning nu fått fram antikroppar som vi kan injicera, som sedan hjälper kroppens immunförsvar att ta bort placket, så att inflammation undviks. De första studierna har varit mycket lovande och planen är att inom en snar framtid göra de första kliniska försöken. 

Försöken med antikropparna kommer förhoppningsvis visa att behandlingen ger en kraftigt minskad risk för hjärtinfarkt. I så fall kan vi nog också utveckla ett vaccin – som får kroppen
att tillverka de här antikropparna på egen hand. Tänk dig möjligheten! Att med hjälp av en enda spruta få långvarigt skydd mot vår dödligaste folksjukdom.

Vägen till att skydda hjärtat kanske går via magen

Vår forskning kring antikroppar är verkligen intressant, men vårt egentliga mål är ett vaccin mot hjärtinfarkt. Att sedan lyckas få fram ett vaccin vore fantastiskt, men vi nöjer oss inte enbart med att ta fram ett vaccin som går att injicera. Vårt mål är att ta fram ett vaccin som är
drickbart, vi tror att det kommer bli ännu bättre. Fördelen är jätteintressant:
Immunsystemet angriper ibland plack för att kroppen ser plack med oxiderat
LDL-kolesterol som en bakterie. Immunförsvaret har däremot lärt sig att inte angripa det vi stoppar i munnen. Annars skulle vi inte kunna äta. Dricker vi vaccinet blir det alltså enklare för kroppen att acceptera. Det sägs att vägen till någons hjärta går via magen. Tänk om
det stämmer även när det gäller vaccin mot hjärtinfarkt? 

Hjälp oss ta fram vaccinet

Det här kan innebära enorma möjligheter. Tänk att kunna erbjuda människor ett vaccin som de kan dricka och som ser till att plack som orsakar hjärtinfarkt aldrig utvecklas. Vi är nära ett genombrott, men för att komma hela vägen krävs det fortfarande mycket arbete. Ger du en gåva till Hjärt-Lungfonden idag hjälper du till att föra forskningen framåt – närmare ett drickbart vaccin mot hjärtinfarkt. 

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt