Drickbart vaccin mot hjärtinfarkt

Jan Nilsson: Efter att vi tagit fram antikroppar mot hjärtinfarkt vill vi utveckla ett vaccin som kan rädda ännu fler liv.

Ett vaccin på marknaden skulle kunna förebygga hjärtinfarkter och bespara mycket mänskligt lidande. Nu närmar vi oss ett genombrott.

Jan Nilsson är professor, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd och arbetar på Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Forskningen om hjärt-kärlsjukdom går hela tiden framåt. Den som drabbas av hjärtsjukdom i dag lever i genomsnitt tolv år längre än för bara 30 år sedan, och dödligheten i akut hjärtinfarkt har mer än halverats i Sverige under det senaste decenniet. Främst beror den positiva utvecklingen på livsstilsförbättringar och nya forskningsframsteg – bland annat har ballongvidgning av kranskärlen och möjligheten att upptäcka fler små hjärtinfarkter räddat många liv.

Men som forskare är jag är långt ifrån nöjd. I dag kommer nämligen 21 människor att dö av hjärtinfarkt. För att de som riskerar att drabbas och de som redan har drabbats ska få fler friska år måste vi fortsätta att forska fram nya behandlingar.

En spruta för att slippa hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt har oftast sitt ursprung i åderförfettning. Åderförfettning börjar med att det onda LDL-kolesterolet fastnar i väggen i ett blodkärl. Där härsknar det och orsakar inflammation och så småningom utvecklas plack. Till slut kan placket spricka, vilket leder till att blodet koagulerar och bildar en blodpropp. Blodproppen hindrar blodet från att transportera syret till hjärtat och hjärtinfarkten är ett faktum.

Sedan 90-talet har jag tillsammans med professor Göran K Hansson och våra forskargrupper arbetat med att komma åt själva orsaken till hjärtinfarkter. Enkelt uttryckt har vår forskning nu fått fram antikroppar som vi kan injicera, som sedan hjälper kroppens immunförsvar att ta bort placket, så att inflammation undviks. De första studierna har varit mycket lovande och planen är att inom en snar framtid göra de första kliniska försöken.  Försöken med antikropparna kommer förhoppningsvis visa att behandlingen ger en kraftigt minskad risk för hjärtinfarkt. I så fall kan vi nog också utveckla ett vaccin – som får kroppen att tillverka de här antikropparna på egen hand. Tänk dig möjligheten! Att med hjälp av en enda spruta få långvarigt skydd mot vår dödligaste folksjukdom.

Vägen till att skydda hjärtat kanske går via magen

Vår forskning kring antikroppar är verkligen intressant, men vårt egentliga mål är ett vaccin mot hjärtinfarkt. Att sedan lyckas få fram ett vaccin vore fantastiskt, men vi nöjer oss inte enbart med att ta fram ett vaccin som går att injicera. Vårt mål är att ta fram ett vaccin som är drickbart, vi tror att det kommer bli ännu bättre. Fördelen är jätteintressant: Immunsystemet angriper ibland plack för att kroppen ser plack med oxiderat LDL-kolesterol som en bakterie. Immunförsvaret har däremot lärt sig att inte angripa det vi stoppar i munnen. Annars skulle vi inte kunna äta. Dricker vi vaccinet blir det alltså enklare för kroppen att acceptera. Det sägs att vägen till någons hjärta går via magen. Tänk om det stämmer även när det gäller vaccin mot hjärtinfarkt? 

Hjälp oss ta fram vaccinet

Som du förstår kan det här innebära enorma möjligheter. Tänk att kunna erbjuda människor ett vaccin som de kan dricka och som ser till att plack som orsakar hjärtinfarkt aldrig utvecklas. Vi är nära ett genombrott nu, men för att komma hela vägen krävs det fortfarande mycket arbete. Ger du en gåva till Hjärt-Lungfonden idag hjälper du till att föra forskningen framåt, närmare ett drickbart vaccin mot hjärtinfarkt. 

Skänk en gåva för att stödja den livsviktiga forskningen

Fler sätt att stödja forskningen