Stroke - symtom och riskfaktorer

Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Det gäller alla som drabbats av stroke

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Så kan du hjälpa till