Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl.

Kampanjen tobaksfri skoltid

Nio av tio ungdomar uppger att kompisars påverkan är främsta orsaken till att börja röka.

För en tobaksfri skoltid
Ett omkullvält saltkar på ett bord

Riskfaktorer

Risken att drabbas av sjukdom i hjärta eller lunga ökar avsevärt hos dem som använder tobak, stressar mycket, har högt blodtryck och högt kolesterolvärde.

Lär dig mer om riskfaktorer