Det är viktigt att röra på sig – du gör av med mer energi och kolesterolhalten i blodet sänks.

Det krävs inte några svettiga och hårda träningspass på gymmet för att skydda hjärtat – en behaglig promenad på 30 minuter per dag är bättre än ingenting.

Börja försiktigt och öka succesivt

Att till exempel dammsuga huset, jobba i trädgården, välja trappan framför hissen gör stor skillnad i längden, större skillnad än att gympa ett par gånger i veckan och vara stilla resten av tiden. Börja försiktigt och öka succesivt. Fysisk aktivitet påverkar alla bakomliggande riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom i positiv riktning.

Seminarium: Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden?

Se seminariet Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden? som vi på Hjärt-Lungfonden arrangerade tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Cancerfonden.

Rapporten "Varje rörelse räknas"

Ny rapport "varje rörelse räknas" – Om vardagsrörelsens betydelse och hur vi kan bryta stillasittandet.

Ladda ned här

Riktlinjer kring fysisk aktivitet

Folkhälsomyndigheten har tagit fram svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige, oavsett kön, kulturell bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning.

Vilken rörelse räknas?

Det övergripande budskapet är att all rörelse räknas. Förutom rekommendationerna för fysisk aktivitet och stillasittande presenteras kunskap om hur dessa levnadsvanor påverkar människors hälsa, liksom aktuell data över fysisk aktivitet och sittande i befolkningen.

Fysisk aktivitet gäller oss alla

Här sammanfattas Folkhälsomyndighetens forskningsbaserade råd för fysisk aktivitet och minskat stillasittande i olika befolkningsgrupper:

Forskare Andre Nyberg

Fråga forskaren om lungträning

André Nyberg är fysioterapeut, docent och universitetslektor vid Umeå universitet. År 2021 tog han emot Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare. Här delar han sina forskningsbaserade kunskaper om intervallträning som behandling vid t.ex. KOL.

Frågor och svar om lungträning

Artiklar om rörelse och fysisk aktivitet

Vad säger professorn om rörelse?

Hur kan det komma sig att svenska folket aldrig har suttit stilla så mycket som nu. Hur kan man enkelt motverka denna stillasittande och tickande bomb för folkhälsan? Podden bjöd in professor och överläkare Mai-Lis Hellénius för att få svar.

Lyssna på Hjärt-Lungpodden