Seminarium - Hälsofara med långvarigt stillasittande?

Seminarium: Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden?

Den 24 mars arrangerade Hjärt-Lungfonden tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och Cancerfonden det seminariet ”Långvarigt stillasittande – en hälsofara i tiden?”.

Det digitala seminariet arrangerades i ljuset av uppdateringen av boken med samma titel och samlade 1700 deltagare. Under seminariet belystes den senaste forskningen kring stillasittandets påverkan på psykisk och fysisk hälsa med särskilt fokus på barn och ungdomar samt äldre.

Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung deltog i en avslutande panel och lyfte behovet av att regeringen utformar och antar en handlingsplan för ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Detta för att skapa bättre strukturella förutsättningar för hälsosamma levnadsvanor, vilket är kärnan i initiativet "Folkhälsa för alla” som initierats av Hjärt-Lungfonden tillsammans Cancerfonden i februari 2021 (www.folkhälsaföralla.se)

Se inspelade delar från seminariet

Här hittar du fyra inspelade delar från seminariet.

Del 1: Föredrag om fysisk och psykisk hälsa samt barn

Vad bör man veta om stillasittande? Hur påverkar stillasittande vår fysiska hälsa? Risken för psykisk ohälsa? Hur påverkas barn och ungdomar?

Lyssna på föredragshållare:

 • Elin Ekblom Bak, docent och redaktör för boken "Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden?"

 • Mai-Lis Hellénius, professor Karolinska Institutet

 • Eva Andersson, docent och leg läkare GIH

 • Gisela Nyberg, docent GIH

Del 2: Föredrag om äldre, mätandet och minskat stillasittande

Hur påverkar stillasittande äldre? Hur kan stillasittande mätas? Vilka metoder kan användas för att minska ett stillasittande? Lyssna på föredragshållare:

 • Ing-Mari Dohrn, fysioterapeut Karolinska Institutet

 • Örjan Ekblom, professor GIH

 • Lena Kallings, docent och lektor GIH

Del 3: Diskussion om vårdens ansvar

Hur ser hälso- och sjukvården på stillasittande? Lyssna på samtalet mellan:

 • Maria Brännholm, allmänläkare

 • Matthias Lidin, universitetssjuksköterska Karolinska Institutet 

 • Ing-Mari Dohrn, fysioterapeut Karolinska Institutet 

 • Sara Petersson, hälsopedagog

Del 4: Debatt om samhällets ansvar med arrangörerna

Hur kan samhället i framtiden skapa mindre stillasittande och främja ökad fysisk aktivitet? I den här delen diskuterar arrangörerna av seminariet:

 • Per Nilsson, rektor GIH

 • Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

 • Ulrika Åhrehed, generalsekreterare Cancerfonden

Även Elin Ekblom Bak, docent och redaktör för boken, deltar i diskussionen och ger sin syn på processen framåt. 

8 tips för en hälsosammare vår

Ta en promenad och skippa juicen är två av professorns råd.

Läs mer här

Bli månadsgivare – Stöd livsviktig forskning

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Bli månadsgivare och stöd forskningen långsiktigt. Som månadsgivare får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger per år.

Bli månadsgivare