Fysisk aktivitet är multipillret för det mesta

Fysisk aktivitet är multipillret för det mesta

En minuts aktivitet per dag istället för att sitta stilla minskar risken för det metabola syndromet. Det räcker att byta ut stillasittande mot tio minuters promenad för att halvera riskerna, visar en pilotstudie från SCAPIS.

Inom ramen för SCAPIS studerar Elin Ekblom Bak, högskolelektor vid Gymnastik och idrottshögskolan, kopplingen mellan fysisk aktivitet och deltagarnas hjärt-, kärl och lunghälsa.

Varför är fysisk aktivitet ett prioriterat område inom SCAPIS? – Fysisk aktivitet, alltifrån den lågintensiva dagliga aktiviteten, till motion och träning, motverkar sjukdomar och är som ett multipiller för en mängd saker. Ofta är den enda biverkan lite träningsvärk.

Vad har du undersökt i SCAPIS? – I SCAPIS pilotstudie har vi undersökt 1 000 personer som fick bära en rörelsemätare som mätte deras fysiska aktivitet och stillasittande under sju dagar. Vi studerade även om risken för det metabola syndromet, bukfetma i kombination med riskfaktorer som blodfettsrubbningar, högt blodtryck och fasteblodsocker, minskade om stillasittande byttes ut mot fysisk aktivitet.

Vad kom ni fram till? – Att studiedeltagarna satt i genomsnitt 60 procent av den vakna tiden. Sju procent nådde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet 2,5 timmar i veckan. Vi såg att en minuts rörelse per dag istället för att sitta, minskade risken för det metabola syndromet. Ju mer intensivt man rörde sig under den minuten, eller ju längre tid man var i rörelse, desto mer minskade risken. Tio minuters högintensiv träning per dag halverade risken.

Vad önskar ni att resultaten ska leda till? – Att vi kan ge individanpassade råd kring vilken typ av aktivitet eller rörelse som den här gruppen bör ha, att vi får mindre sjukdomsbörda och förebygger sjukdomar. I dag lever för många osunt och rör på sig för lite. Det ska vi, via SCAPIS, ändra på.