Lättare typ av motion räcker långt

En svensk studie visar att även lågintensiv motion har goda effekter.

Att fysisk aktivitet på medelhög eller hög nivå har goda effekter på blodsockerregleringen och cellernas känslighet för insulin är väl känt.

Beskuren bild av två personer på promenad

Gör det till en vana och "boka in" dina promenader.

I studien, som är baserad på SCAPIS pilotstudie, har forskarna låtit 650 män och kvinnor i åldern 50-64 år bära en så kallad accelerometer – en avancerad stegmätare – i en vecka. De har också fått svara på ett omfattande frågeformulär om sina levnadsvanor, lämnat blodprover, genomgått undersökningar av hjärta och lungor samt ett cykeltest.

Bryt stillasittandet – Ta rörelsepauser

Med hjälp av en statistisk modell har forskarna sedan räknat fram den hälsomässiga vinsten med att ersätta stillasittande (som forskarna döpt till ”sitness”) med lågintensiv respektive medel- och högintensiv fysisk aktivitet. Resultaten visar att om man ersätter 30 minuters stillasittande med motion får det gynnsamma effekter på blodsockerregleringen och känsligheten för insulin.

Lågintensiv fysisk aktivitet spelar stor roll

Studien visar också att om en person med dålig kondition ersätter två timmars stillasittande med lika lång tid med lågintensiv fysisk aktivitet har det lika gynnsamma effekter som om personen skulle ersätta 40 minuters stillasittande med lika lång tid av medel- eller högintensiv fysisk aktivitet.

Eftersom det kan vara svårt att få personer med dålig kondition att ägna sig åt medel- och högintensiv fysisk aktivitet, innebär resultaten av studien att sjukvården bör kunna rekommendera lågintensiv fysisk aktivitet till personer med begränsad glukostolerans och dålig kondition.

Mai-Lis Hellénius utomhus i en trappa

Vardagsmotion

Att dammsuga huset, jobba i trädgården, välja trappan framför hissen gör stor skillnad i längden, större skillnad än att gympa ett par gånger i veckan och vara stilla resten av tiden.

All rörelse räknas