Knepet för att skydda hjärtat: träna lagom

Man som håller i vikter. Man som promenerar med gångstavar.

Publicerad: 2023-06-16 | Uppdaterad: 2023-06-16

De flesta känner nog till att det finns ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och positiva hälsoeffekter. Men det krävs inte en massa tuffa träningspass på gymmet för att skydda hjärtat – en halvtimmes promenad om dagen är en bra grund.

Det är viktigt att röra på sig, och man blir aldrig för gammal för att träna. Regelbunden motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, diabetes typ 2 och benskörhet. Risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i förtid är i stort sett halverad hos en regelbundet fysiskt aktiv person jämfört med en fysiskt inaktiv person i samma ålder.

Kondition är en färskvara, så det är bättre att motionera lite och ofta än länge och sällan. Daglig motion på 30–60 minuter anses räcka för att få skyddseffekten. Träningsformer med måttlig intensitet (till exempel raska promenader) kan i många avseenden vara lika effektiva som mer intensiv träning.

Väv in motion i det dagliga livet 

Även vardaglig fysisk aktivitet som hushållsarbete, lek med barn, transport på cykel eller till fots, hobbyverksamhet samt yrkesarbete kan vara nog så viktigt för hälsan. Den behöver dock vara av ganska lång varaktighet, eftersom intensiteten är relativt låg. Det bästa sättet att se på motion är därför som något man på ett naturligt sätt försöker väva in i det dagliga livet.

Att till exempel dammsuga huset, jobba i trädgården och välja trappan i stället för hissen gör stor skillnad i längden – större skillnad än att gympa ett par gånger i veckan och vara stilla resten av tiden.

Komplettera gärna med styrketräning 

Det kan också vara en bra idé att komplettera konditionsträningen med styrketräning. Då kan man bibehålla eller öka muskelmassan och dessutom stärka ledband, senor och ligament. Med den ökade styrkan kan du bättre bära upp kroppen och hjälpa till att avlasta utsatta delar som till exempel ryggen. Det blir enklare att röra sig över huvud taget, klara av vardagssysslor såväl yrkesmässigt som privat. Styrketräning är inte farligt för hjärtat.

Även den som redan är sjuk kan göra rejäla hälsovinster med bättre levnadsvanor. För den som har drabbats av en hjärtinfarkt kan regelbunden träning minska risken för en andra hjärtinfarkt. Forskning visar att träningens skyddande effekt är lika hög som medicinering.

Tips på motion i vardagen

  • Ta trapporna i stället för hissen

  • Lämna bilen och gör dina ärenden till fots

  • Gå av bussen en hållplats tidigare

  • Ta en promenad på lunchen

  • Gå till dina arbetskamrater i stället för att ringa eller mejla

  • Delta aktivt i barnens fysiska lekar

  • Ställ papperskorgen i andra änden av rummet

  • Låna eller skaffa en hund

Källor

Rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/mat-fysisk-aktivitet-overvikt-och-fetma/fysisk-aktivitet-och-stillasittande/riktlinjer-och-rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/rekommendationer-for-fysisk-aktivitet-och-stillasittande/


Att hålla sig i form som senior

https://www.1177.se/Uppsala-lan/liv--halsa/fysisk-aktivitet-och-traning/att-halla-sig-i-form-som-senior/


Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors

Joyner MJ, Green DJ. Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors. J Physiol. 2009 Dec 1;587(Pt 23):5551-8. doi: 10.1113/jphysiol.2009.179432. Epub 2009 Sep 7. PMID: 19736305; PMCID: PMC2805367.