Lungsjukdomar

Hjärt-Lungfonden stöder varje år en mängd forskningsprojekt om lungsjukdomar. Här kan du läsa om några av de sjukdomar som våra forskare arbetar med.

I menyn ovan till vänster kan du klicka och läsa om astma, KOL, sömnapné, sarkoidos, lungfibros och tuberkulos.

Saknar du någon information? Kontakta oss gärna.

Sidan senast uppdaterad 2016-11-30