Stroke symptom

Stroke kommer ofta som en blixt från klar himmel och inte sällan helt utan förvarning. Men det händer också att spåren av stroke växer fram stegvis under ett dygn eller ännu lite längre tid. Vid minsta misstanke om stroke – ring 112.

Symptom stroke
  • Förlamning, kraftlöshet eller känselnedsättning i en kroppsdel
  • Talsvårigheter
  • Svårigheter att förstå vad andra säger
  • Synstörning
  • Yrsel
  • Kraftig huvudvärk

Typiska strokesymptom är en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, eller förlust av synfältet i någon riktning. Talsvårigheter är också vanligt. Det kan vara svårt att hitta eller uttala ord eller att förstå vad andra säger. I vissa fall kan insjuknandet vara mindre dramatiskt med lindriga eller till och med övergående symptom.

Stroke orsakar typiska störningar i flera av nervsystemets funktioner, men symptombilden kan skilja sig mellan enskilda personer. I regel drabbar stroke ena hjärnhalvan, vilket gör att också symtomen bara berör ena kroppshalvan, men på motsatt sida. Förklaringen är att viktiga nervbanor korsas när de går från hjärnan ut i kroppen.

Inte sällan sker insjuknandet under natten och personen vaknar med symptomen. Många går också och lägger sig när de känner symptom och hoppas att de ska gå över med lite sömn eller vila. Så ska man absolut inte göra eftersom det minskar möjligheten till bästa behandling.

Insjuknandet är i regel smärtfritt, utom vid främst subaraknoidalblödning (blödning under den mjuka hjärnhinnan) vars vanligaste symptom är en akut, sprängande huvudvärk, ofta i kombination med kräkningar och påverkan på medvetandet. En person med subaraknoidalblödning får en retning på hjärnhinnorna och blir ”nackstyv”, det går inte att sätta hakan mot bröstet.

Ring 112

Precis som vid hjärtinfarkt är misstänkt stroke och TIA akuta tillstånd. Behandling av stroke måste ske snabbt. Skadan i hjärnan är inte fullt utvecklad direkt efter insjuknandet, utan utvecklas efter hand under de första timmarna och dygnen. Ju snabbare en diagnos kan ställas och ju snabbare patienten får behandling – desto fler liv kan räddas och desto större är chanserna att kvarstående funktionsbortfall blir få eller inga alls.
Ring 112 och be om en ambulans!

AKUT-testet

Ett enkelt sätt för personer utanför sjukvården att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke är att göra det så kallade AKUT-testet (Ansikte Kropp Uttal Tid). Om en person plötsligt börjar bete sig annorlunda och man misstänker stroke ber man personen i fråga utföra följande handlingar:

  • Be personen le. Vid stroke hänger den ena mungipan inte alltid med.
  • Be personen hålla armarna rakt fram. Vid stroke faller den ena armen ned.
  • Be personen säga en enkel mening av typen ”det är vackert väder i dag”.

Misslyckas personen med något av detta rör det sig om misstänkt stroke och ambulans bör omedelbart tillkallas.

Vetenskapligt ansvarig: Mia von Euler, docent och överläkare vid Karolinska institutets strokeforskningsnätverk, Södersjukhuset, Stockholm.
Uppdaterat: 2019-06-12