36 grader räcker vid hjärtstopp

Ny forskning som letts vid Lunds universitet ifrågasätter kylbehandling av kroppen och hjärnan ner till 33 grader vid hjärtstopp.

Studien är den hittills största på området och resultaten visar att det är lika effektivt att hålla kroppen på en jämn temperatur på 36 grader och vara noga med att temperaturen inte stiger. 

Omfattande studie

Hypotermi, det vill säga metoden att kyla hjärtstoppspatienter till 33 grader, är praxis världen över och har sitt ursprung i två kliniska studier som publicerades för tolv år sedan. Den nu aktuella studien pågick mellan 2010 och 2013, omfattar 950 patienter och har genomförts på 36 sjukhus i Europa och Australien.

Syftet med studien var dels att finna den optimala temperaturen för hypotermibehandling av hjärtstoppspatienter, dels att undersöka de överlevandes livskvalitet och neurologiska funktion efter utskrivningen. 

Viktiga slutsatser

Studiens resultat visar att det inte är någon skillnad i vare sig dödlighet eller neurologisk funktion oavsett om den drabbade kyls till 33 grader eller till 36 grader. Fynden är viktiga eftersom nedkylning till 33 grader medför risker för biverkningar. 

Studien visar också att av de som överlever ett hjärtstopp får cirka 30 procent nedsatt kognitiv förmåga, till exempel sämre minne.