Bli en Hjärtsäker zon

Standarden Hjärtsäker zon ger innehavaren av en hjärtstartare bästa möjliga förutsättningar för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs, vid ett hjärtstopp på arbetsplatsen.

Genom att följa riktlinjerna i standarden säkerställs goda rutiner för kontinuerligt underhåll av personalens kompetens, tillsyn och utrustning. Alla utbildare som är instruktörer genom HLR-rådets riktlinjer kan hjälpa er att bli en hjärtsäker zon.

En hjärtstartare på en vit hylla

Hjärtsäker zon ger rekommendationer och riktlinjer gällande:

  • Hjärtstartare            

  • Placering

  • Skyltning

  • Information

  • Registrering

  • Tillgänglighet

  • Tillsyns- och underhållsrutiner

Tillsammans med utbildaren lägger ni upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning av hjärtstartare och när ni uppfyller kraven i Hjärtsäker zon får ni ett intyg som verksamhetsansvarig eller motsvarande signerar för att intyga detta. 

Intyg på Hjärtsäker zon

Att bli en Hjärtsäker zon innebär inte något certifieringsförfarande. Det är verksamhetsansvarig eller motsvarande som intygar att platsen uppfyller kraven för Hjärtsäker zon.

Många vill berätta för sina besökare och anställda att de är en Hjärtsäker zon. Väljer ni en utbildare som är ansluten till Branschrådet för hjärtstartare BFHS.se kan ni få ett marknadsföringspaket med banner för webbplats och e-post samt klistermärken till dörrar, för att på ett tydligare sätt kunna visa för era kunder att ni är en hjärtsäker zon.

Så gör ni

Ta kontakt med en certifierad utbildare på orten eller hitta utbildare på HLR-rådets kontaktlista över utbildare eller hos Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige.

Standarden Hjärtsäker zon

Hjärtsäker zon borgar för en trygg och säker miljö för personal och besökare. Standarden Hjärtsäker zon SS 28 00 00:2015 ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs.

Mer information om standarden

Steg-för-steg hjärt-lungräddning

Lär dig första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen vid hjärtstopp. Ju snabbare hjälp den drabbade får, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Lär dig mer om HLR

För utbildare i hjärt-lungräddning

Att hjälpa kunder att bli en Hjärtsäker zon visar att ni är en ansvarsfull och seriös leverantör. Här finns information som hjälper er att förmedla standarden Hjärtsäker zon.

För utbildare i HLR