För utbildare i hjärt-lungräddning – Om Hjärtsäker zon

Med hjälp av standarden Hjärtsäkra zon får innehavaren av en hjärtstartare bästa möjliga förutsättningar för att hjärtstartaren fungerar och rutiner för beredskap finns på plats när de behövs.

Detta sker genom rekommendationer och riktlinjer kring rutiner för hjärtstartare och kompetens i hjärt-lungräddning.

Klistermärke Hjärtsäker Zon på badrumsspegel

Standarden Hjärtsäker zon innehåller krav, riktlinjer och rekommendationer kring handhavande, utbildning service och underhåll av hjärtstartare. Den ställer också krav på tillgänglighet, ansvar och registrering.

Utbildare som vill hjälpa innehavare av hjärtstartare att bli en Hjärtsäker zon gör det genom att ge råd, rekommendationer och utbildning i hjärt-lungräddning utifrån standarden SS 28000000. 

Bakgrund

  • Vi har tillsammans med parter från såväl organisationer som tillverkare och återförsäljare tagit fram standarden Hjärtsäker zon.

  • Ett ökat antal hjärtstartare ute i samhället skapade ett behov av gemensamma riktlinjer och rekommendationer för inköp och innehav av hjärtstartare samt genomförande av utbildning.

Marknadsföringspaket för utbildare

Företag och utbildare som är medlemmar i BFHS – Branschrådet för hjärtstartare i Sverige kan också köpa marknadsföringspaketet för Hjärtsäker zon.

Marknadsföringspaketet innehåller

  • klisterdekaler att sätta upp på dörrar och fönster

  • banner för e-post och hemsida, både för dig och din slutkund

  • Hjärtsäker Zon-intyg.

Paketet kostar 3 000 kr per år

Genom att köpa marknadsföringspaketet Hjärtsäker zon är ni med och stödjer Hjärt-Lungfonden och hjärt-lungforskning i världsklass. Paketet kostar 3 000 kronor årligen.

Beställ marknadsföringspaket

Beställ paketet genom att mejla till Hjärt-Lungfonden: info@hjart-lungfonden.se

Verksamhetsansvarig intygar

Det är verksamhetsansvarig på den aktuella platsen som garanterar att det är en Hjärtsäker zon genom att signera intyget, och intygar därmed att kriterierna i standarden Hjärtsäker zon uppfylls. 

De utbildare som är certifierade instruktörer genom HLR-rådet, hlr.nu, kan skriva ut intyget Hjärtsäker zon där genomförd utbildning registrerats. Du som utbildare utfärdar alltså ingen certifiering utan platsen intygar själv att de uppfyller kriterierna. 

Ladda ner fullständig standard här

Hjärtsäker zon

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp. Bara 600 överlever. Standarden Hjärtsäker zon ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs.

Bli en Hjärtsäker zon