Standarden Hjärtsäker zon

Standarden Hjärtsäkra zon ger innehavaren av en hjärtstartare bästa möjliga förutsättningar för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs, genom rekommendationer och riktlinjer kring rutiner för hjärtstartare och att säkerställa kompetens i hjärt-lungräddning.

Kvinna visar Hjärt-Lungräddning

Hjärtsäker zon borgar för en trygg och säker miljö för personal och besökare. Standarden är ett stöd för både leverantörer och den som äger eller ska köpa en hjärtstartare, för kunskap och hjälp kring placering, skyltning, tillsyn och utbildning.

Standarden Hjärtsäker zon lanserades hösten 2015 efter initiativ från branschen och andra organisationer. Det fanns ett stort behov av riktlinjer och gemensamma rekommendationer gällande inköp, innehav samt utbildning i hjärt-lungräddning och handhavande av hjärtstartare. 

Enligt kriterierna ska en Hjärtsäker zon ha:

 • Hjärtstartare installerade.

 • God beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp.

 • Beredskap att starta hjärt-lungräddning omedelbart.

 • Tillgång till hjärtstartare inom tre minuter.

 • Hjärtstartare registrerad i Hjärtstartarregistret.

 • Systematiskt underhåll av hjärtstartare.

 • Årlig repetition av hjärt-lungräddning.

Standarden ger svar på frågor som:

 • Vad är en hjärtsäker zon?

 • Vilka krav bör ställas på handhavande, utbildning, service och underhåll?

 • Vilka krav bör ställas för tillgänglighet, ansvar och registrering?

 • Hur kan vi underlätta för den som tillhandahåller hjärtstartare?

 • Hur kan vi gynna användningen för att på så sätt rädda liv?

 •  Hur kan standarden användas som upphandlingsunderlag?

Riktlinjer för hjärtstartaren

 • Placering – Hjärtstartaren ska vara så tillgänglig och synlig som möjligt

 • Skyltning – Som talar om att och var hjärtstartaren finns.

 • Tillsyn och underhåll – Regelbunden tillsyn över hjärtstartaren och underhåll.

 • Registrering i hjärtstartarregistret – För synlighet för SOS alarm och frivilliga livräddarsystem.

 • Återställning efter användning.

Riktlinjer för hjärt-lungräddning

 • Utbildningskrav – Utbildning följer HLR-rådets rekommendationer.

 • Utbildningsfrekvens – Utbildning repeteras årligen.

Beredskap och tillgänglighet

 • Hjärt-Lungräddning ska kunna påbörjas inom 1 minut.

 • Hjärtstartare ska kunna användas inom 3 minuter.

Läs mer om standarden Hjärtsäker zon hos SIS, Swedish Standard Institute

Så blir ni en Hjärtsäker zon

Ni får stöd av en certifierad instruktör eller utbildare för att kunna agera på bästa sätt om någon drabbas av ett hjärtstopp på arbetsplatsen. Tillsammans lägger ni upp en plan för utbildning, rutiner, placering och skyltning.

Bli en hjärtsäker zon