Vad ska man tänka på efter hjärtstopp?

Att drabbas av plötsligt hjärtstopp, eller ha en närstående som drabbats, är en stor och traumatisk upplevelse. Även om allt gått bra och man klarat sig utan neurologiska skador, har livet förändrats på ett påtagligt sätt.

En del reagerar med isolering och passivitet, kanske går de in i en depression. Liksom efter en hjärtinfarkt drabbas många av dödsångest. För de allra flesta är detta dock en övergående fas.

Det finns studier i livskvalitet som visar att de flesta allteftersom återupptar sina tidigare aktiviteter och skattar sin livskvalitet lika högt som före hjärtstoppet.

Den som drabbats av hjärtstopp bör dock se över sina riskfaktorer för att minimera risken att drabbas på nytt. Det första steget för den som är rökare är att sluta röka. Rökning är den enskilt största riskfaktorn för hjärt-kärlsjukdom.

Regelbunden motion påverkar kroppens kärl i positiv riktning och är därför viktig för alla, vare sig man drabbats av ett hjärtstopp eller en hjärtinfarkt. Att vara fysiskt aktiv innebär exempelvis att minst fem gånger i veckan ta promenader i minst 30 minuter, eller jogga minst 20 minuter minst tre gånger i veckan. Stavgång, cykling, simning, gympa, vattengympa, skidåkning, skridskor, dans och bollspel är andra exempel på lämpliga aktiviteter. Allt är bättre än inget!

Motion är också bra mot negativ stress, som också ökar risken för hjärtkärlsjukdom. Rörelse gör att kroppen producerar mer endorfiner, som är kroppens eget lyckohormon.