Vad gör jag om någon får hjärtstopp?

Vid plötsligt hjärtstopp är regeln att ge hjärt-lungräddning följt av defibrillering, det vill säga en strömstöt med hjärtstartare som återför hjärtat till normal rytm.

De hjärtstartare som finns ute i samhället är självinstruerande och enkla att använda även för den som inte har några medicinska förkunskaper. Det är viktigt att så många som möjligt lär sig hjärt-lungräddning.