Sluta röka

Det finns inget som ger så snabb och positiv effekt på hälsan som att sluta röka. Den som har svårt att sluta på egen hand kan ta hjälp av läkemedel.

När du slutat röka börjar kroppen sitt återhämtningsarbete:

 • 20 minuter efter att du fimpat för sista gången har blodtryck och puls gått ner på normal nivå och blodkärlen vidgas.
 • Efter åtta timmar minskar kolmonoxiden i blodet och syrehalten i blodet börjar återgå till den normala.
 • Efter ett dygn minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt.
 • Efter tre månader har blodcirkulationen och lungkapaciteten märkbart förbättrats och konditionen ökat med 15 procent. Kvinnors möjligheter att bli gravida har ökat avsevärt, liksom mäns förmåga att få erektion. Smak- och luktsinnet återvänder.
 • Efter sex månader har skadorna i blodkärlen börjat repareras och risken för blodpropp minskat.
 • Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.
 • Efter fem år är risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt nästan lika liten som hos en person som aldrig rökt. Risken för att utveckla cancer i struphuvudet, urinblåsan eller bukspottskörteln har minskat betydligt.
 • Efter tio år har risken för lungcancer sjunkit med två tredjedelar.
 • Efter 15 år är de sjukdomsrisker som följer rökningen nästan lika låga som för dem som aldrig har rökt.

Hur gör jag för att sluta röka?

Att själv vilja sluta röka är den bästa förutsättningen för att lyckas sluta permanent. Men beroendet av nikotinet är olika starkt hos olika individer och för alla räcker det inte med att vilja. Då kan man ta till olika strategier, men också ta hjälp av läkemedel.

 • Förbered dig mentalt genom att bestämma ett datum för rökstoppet och städa undan allt som har med rökning att göra.
 • Undvik inledningsvis platser och tillfällen som skapar mest röksug.
 • Ta dagliga promenader. De ger dig annat att tänka på än rökning och motverkar dessutom risken att gå upp i vikt.
 • Ta hjälp av receptfria läkemedel som nikotintuggummi, nikotinplåster eller sugtabletter. Personal på apoteken kan hjälpa till med att guida dig rätt.
 • Kontakta Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00 eller via slutarokalinjen.se. Även vårdcentralen eller företagshälsovården kan ge professionellt stöd.

Se upp för e-cigarretter

Så kallade e-cigarretter marknadsförs som ett rökavvänjningsmedel och framställs ofta som ofarliga. Så är inte fallet. Dels har forskning visat att användandet av e-cigarretter kan förleda unga till att börja röka tobak, dels har ny forskning visat att även e-cigarretterna har skadliga effekter. Bland annat har svensk forskning visat att inhalation från e-cigarretter har en omedelbar och negativ effekt på en typ av celler som reparerar kärlskador.

Källa: Hjärt-Lungfondens faktablad om Tobak
Vetenskapligt ansvarig: Hans Giljam, professor emeritus vid Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Uppdaterat: 2018-05-07