Sluta röka

Nästan alla rökare har någon gång försökt att sluta, eller åtminstone tänkt tanken. Att själv vilja är bästa förutsättningen för att lyckas. Det finns många sätt att få hjälp, både med läkemedel och genom stöd och uppmuntran.

  • 20 minuter efter att du fimpat för sista gången har blodtryck och puls gått ner på normal nivå och blodkärlen vidgas.
  • Efter åtta timmar minskar kolmonoxiden i blodet och syrehalten i blodet börjar återgå till den normala.
  • Efter ett dygn minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt.
  • Efter tre månader har blodcirkulationen och lungkapaciteten märkbart förbättrats och konditionen ökat med 15 procent. Kvinnors möjligheter att bli gravida har ökat avsevärt, liksom mäns förmåga att få erektion. Smak- och luktsinnet återvänder.
  • Efter sex månader har skadorna i blodkärlen börjat repareras och risken för blodpropp minskat.
  • Efter ett år har risken för hjärtinfarkt halverats.
  • Efter fem år är risken att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt lika liten som hos en person som aldrig rökt. Risken för att utveckla cancer i struphuvudet, urinblåsan eller bukspottskörteln har minskat betydligt.
  • Efter tio år har risken för lungcancer sjunkit med minst två tredjedelar.
  • Efter 15 år är de sjukdomsrisker som följer rökningen nästan lika låga som för dem som aldrig har rökt.

Att sluta röka innebär att blodcirkulationen i huden förbättras. Hyn blir rosigare och risken för att få rynkor i förtid minskar. För kvinnor minskar risken att gå in i klimakteriet tidigt då tobaken inte längre påverkar produktionen av det kvinnliga könshormonet östrogen.