Tobak som riskfaktor

Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Genom att ändra vår livsstil kan vi må bättre och leva längre. Vi bör motionera mer, stressa mindre, äta bättre och låta bli att röka.

Fakta tobak
  • Tobaksrökning är sammantaget den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl.
  • Av alla livsstilsfaktorer är rökstopp samtidigt det som snabbast ger resultat.
  • Tack vare forskningen finns det bättre behandling av alla de sjukdomar som kan kopplas till tobak.
  • Forskning om arvsanlag kan ge ytterligare svar på kopplingen mellan rökning och sjukdom.

Av alla livsstilsfaktorer är rökstopp det som snabbast ger resultat. Din rökning kan du själv påverka. Den som lyckas sluta har flerfaldigt förbättrat förutsättningarna för att leva ett längre och friskare liv.

Politiska insatser som rökförbud på restauranger har visat att det finns ett brett stöd för ett rökfritt samhälle. Rökfria arbetsmiljöer har hjälpt många att sluta röka. Statistiken visar att det totala antalet rökare har minskat under en lång följd av år men det finns oroande tecken på att minskningen avstannat. Kampen mot rökningen måste alltså fortsätta och det kan krävas fler och tuffare politiska åtgärder för att få fler att fimpa och för att få ännu fler att aldrig börja röka.